8 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Taką akcję Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej organizuje co dwa lata - przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w zimową noc. Poprzednie miało miejsce w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.

Realizacja badania w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.

W tym celu w Przemyślu powołano koordynatora badania oraz zespół zadaniowy ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie miasta.

W pracę zespołu zaangażowani zostali przedstawiciele wszelkich dostępnych służb:

 • pracownicy policji, straży miejskiej,
 • zarządzania kryzysowego,
 • pracownicy ośrodka pomocy społecznej, ośrodka zapobiegania uzależnieniom,
 • pracownicy placówek noclegowych dla osób bezdomnych,
 • pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy.

Zakres miejsc w jakich będą zbierane informacja o osobach bezdomnych to m.in.:

 • schronisko dla osób bezdomnych;
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
 • zakład karny, areszt śledczy;
 • izba wytrzeźwień,
 • pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
 • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;

inne miejsca.

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 07-02-2019 14:11