16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wkrótce zmiany w szkolnictwie zawodowym

Od 1 września 2019 r. nastąpią zmiany w szkolnictwie zawodowym wynikające ze zmiany ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. O nowych rozwiązaniach i obowiązkach traktowało spotkanie informacyjne zorganizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch w przemyskim Urzędzie Miejskim 5 lutego br.

W spotkaniu wzięli udział najbardziej zainteresowani zmianami, czyli dyrektorzy i zastępcy dyrektorów przemyskich szkół zawodowych, doradcy zawodowi i nauczyciele zawodu, radni Komisji Edukacji RM. Prezydenta Miasta reprezentował Sekretarz Miasta Dariusz Łapa odpowiedzialny w Urzędzie za resort edukacji, gościem spotkania była również wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, wizytatorzy KO w Rzeszowie oraz inni pracownicy prezentowali szereg zagadnień związanych z reformą szkolnictwa zawodowego, m.in. opowiadali o nowych zadaniach organów prowadzących, zadaniach samych dyrektorów szkół, rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020.

Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania, a wśród nich wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczną prognozę zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Zmiany, które 1 września 2019 roku staną się faktem wymagają więc zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

kurator_2.jpeg

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 07-02-2019 13:23