Doręczenie decyzji podatkowych przez pracowników UM. Zachęcamy do korzystania z indywidualnych rachunków.

Od dnia 8 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. na terenie Miasta Przemyśla urzędnicy będą roznosili decyzje podatkowe od nieruchomości.

  • Decyzje doręczane będą od poniedziałku do piątku oraz w weekendy.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.
  • Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada adresata, jeśli ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi.

 

DORĘCZYCIELE – PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMYŚLU NIE PRZYJMUJĄ ŻADNYCH PIENIĘDZY OD ADRESATÓW DECYZJI PODATKOWYCH – JEŚLI BĘDZIE KTOŚ ŻĄDAŁ PIENIĘDZY TO JEST TO OSOBA PODSZYWAJĄCA SIĘ POD URZĘDNIKA!!!

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny ma obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej.


Przypominamy, że płatności można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego ul. Wodna 11, parter

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00
  • we wtorki od godz. 7.30 do godz. 18.00

W holu budynku Rynek 1 znajduje się kasa automatyczna dostępna w godzinach otwarcia budynku

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, do których docierają decyzje podatkowe do płatności przelewem. Urząd Miejski od 2015 roku wprowadził System Identyfikacji Masowych Płatności dla podatków i opłat lokalnych, polegający na przyporządkowaniu indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania podatkowe. Znajdą go Państwo na decyzji podatkowej dostarczonej do Państwa.
Indywidualne numery rachunków bankowych są utworzone dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.

UWAGA! Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązań podatkowych w terminach określonych decyzją lub wynikających z przepisów prawa. Do czasu otrzymania informacji wpłat można dokonywać na konto nr 35 1560 0013 2787 7120 6000 0005 Getin Noble Bank S.A.

W razie nieotrzymania informacji lub jej zgubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w :
- Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat, ul. Wodna 11, parter, pok. 106, tel. 16 675-20-26;
- Wydziale Księgowości i Egzekucji Podatków i Opłat, ul. Wodna 11, parter, pok. 108 lub 109, tel. 16 675-20-08; 16-675-20-10.
Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonu: 16 675-20-08 oraz 16 675-20-10.

Opublikował(a): Anna Waszczak Data publikacji: 07-02-2019 11:43 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 12-02-2019 17:13

Na skróty