20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy Razem”

1280x540.jpeg

W tym roku już po raz 15 – nie tylko w Polsce – ale na całym świecie obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. To świetna okazja do tego, aby przyjrzeć się jak wiele zmieniło się w sieci przez ten czas oraz jak bardzo na przód „poszliśmy” technologicznie. Tegoroczne hasło przyświecające tej inicjatywie to: „Działajmy razem”. Dziś to potężne narzędzie, ale też szereg zagrożeń, których często nie jesteśmy świadomi. Tegoroczne hasło to przede wszystkim próba zwrócenia uwagi na potrzebę współpracy i zaangażowania wielu osób, z różnych środowisk w działania podnoszące bezpieczeństwo online. To apel zarówno do rodziców i nauczycieli, jak i dostawców treści, czy usług internetowych, o wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa w sieci nas, a przede wszystkim najmłodszego pokolenia.

Od 2005 r. organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK-PIB oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Jak co roku, organizatorzy DBI, zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia. Jak? Przez organizację lokalnych inicjatyw. Ważne, by dotyczyły bezpieczeństwa młodych internautów. Mogą to być zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, czy konkursy. Inicjatywy można zgłaszać do końca lutego za pomocą elektronicznego formularza na stronie www.dbi.pl Do dzisiaj zgłoszono już ponad 2 tysiące wydarzeń. Zachęcamy do zgłaszania kolejnych. ZGŁOŚ INICJATYWĘ DBI.

Jednym głosem

– Cyfrowe bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. Ważne, aby wszyscy dorośli internauci mówili jednym głosem w kontekście zagrożeń w sieci i własnym zachowaniem dawali dzieciom dobry przykład. Chodzi o życzliwe wspieranie młodych ludzi na każdym etapie ich cyfrowej edukacji – mówi ekspertka NASK Anna Rywczyńska, koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, takim jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienia, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów, jak i uważnego kontaktu rodziców, nauczycieli i innych bliskich z dzieckiem.

Jednym z wydarzeń promujących ideę DBI będzie konferencja „Dzień Bezpiecznego Internetu 2019”, która odbędzie się 5 lutego w Warszawie. Spotkanie otworzy minister cyfryzacji Marek Zagórski. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. W trakcie konferencji wystąpią ponadto, m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar, prof. Jacek Pyżalski, Marcin Bochenek – dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK oraz Łukasz Wojtasik – koordynator programu „Dziecko w Sieci” w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jest nad czym pracować

W najnowszej edycji – cyklicznie prowadzonych przez NASK – badań polskich nastolatków, 32,5 proc. z tych, którzy doświadczyli przemocy w Internecie, zadeklarowało, że nie zawiadomiło o tym fakcie nikogo. To najczęściej wybierana odpowiedź. Do rodziców/ krewnych zwróciło się 21,9 proc. Nieco więcej szukało pomocy u przyjaciół i znajomych (24,3 proc.). Do nauczycieli zwróciło się zaledwie 8,2 proc. ofiar cyberprzemocy.

 

Przyg. Rafał Porada (BI)
/materiał źródłowy: Ministerstwo Cyfryzacji/

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 05-02-2019 08:14