15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomniki Historii w Przemyślu

Logo Programu Pomnik Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniami z dnia 10 grudnia 2018 roku uznał za Pomnik Historii:

Pomnik historii  jest jedną z czterech form ochrony zabytków w Polsce, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Pierwsze pomniki historii ustanowione zostały w 1994 roku.


Przemyśl - zespół staromiejski

Pomnik Historii

Zespół staromiejski w Przemyślu jest przykładem założenia urbanistyczno-architektonicznego posiadającego duże wartości historyczne, w którym struktura budowlana kolejnych epok nawarstwiała się w sposób harmonijny, pozostawiając cenne obiekty architektury i sztuk plastycznych. Początki przemyskiego grodu sięgają VII w., a ślady osadnictwa wieku XI, kiedy był ważnym ośrodkiem administracyjnym państwa Bolesława Chrobrego, następnie stolicą księstwa halicko-włodzimierskiego, miastem królewskim, ważnym ośrodkiem Rzeczypospolitej (poł. XIV-XVIII w.) i stolicą Ziemi Przemyskiej, a także siedzibą dwóch biskupstw: katolickiego i prawosławnego. Na Wzgórzu Zamkowym istniał gród warowny, w obrębie którego znajdowały się m.in. przedromańskie budowle: palatium i rotunda (zachowane dziś w postaci reliktów).

Pełny opis, galeria i panorama na stronie zabytek.pl

Zdjęcie panoramy Miasta Przemyśla


Twierdza Przemyśl

Pomnik Historii

1914 - 1918

Twierdza Przemyśl uznawana jest za jedną z największych twierdz europejskich z okresu I wojny światowej. Zachowane została do dzisiaj jej wielkoprzestrzenne założenie kompozycyjno-krajobrazowe oraz w znacznej części poszczególne elementy tworzące trzy pierścienie fortyfikacji stałych, relikty fortyfikacji polowych, systemu dróg fortecznych oraz liczne obiekty zaplecza, np. koszary wojskowe, dawny szpital garnizonowy, siedziby sztabów. Całość założenia tworzy zabytkowy krajobraz warowny rozlokowany wokół Przemyśla z systemem zieleni maskującej, połączony z malowniczym krajobrazem przyrodniczym Pogórza Przemyskiego oraz doliny Sanu i Wiaru. 

Pełny opis, galeria i panorama na stronie zabytek.pl

Zdjęcie fortu Twierdzy Przemyśl

  • pomnik historii.jpeg Mamy dwa Pomniki Historii! 10-12-2018 22:59

    Na dzisiejszej (10 grudnia) gali "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości" odbywającej się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda wręczył przedstawicielom 14 miast i instytucji rozporządzenia potwierdzające wpisanie zabytkowych obiektów na listę Pomników Historii. W tym gronie uzupełniającym listę ponad 100 (dotychczas znajdowało się na niej 91 pozycji, dzisiaj dopisanych zostało kolejnych 14) wyróżnionych zabytków i zespołów zabytkowych, znalazł się staromiejski zespół urbanistyczny miasta Przemyśla oraz Twierdza Przemyśl. Dokument potwierdzający to prestiżowe wyróżnienie i kończący wieloletnie starania przemyskiego samorządu odebrał Prezydent Miasta Wojciech Bakun.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-01-2019 14:53
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-01-2021 10:54