Pomniki Historii w Przemyślu

Logo Programu Pomnik Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniami z dnia 10 grudnia 2018 roku uznał za Pomnik Historii:

Pomnik historii  jest jedną z czterech form ochrony zabytków w Polsce, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Pierwsze pomniki historii ustanowione zostały w 1994 roku.


Przemyśl - zespół staromiejski

Pomnik Historii

Zespół staromiejski w Przemyślu jest przykładem założenia urbanistyczno-architektonicznego posiadającego duże wartości historyczne, w którym struktura budowlana kolejnych epok nawarstwiała się w sposób harmonijny, pozostawiając cenne obiekty architektury i sztuk plastycznych. Początki przemyskiego grodu sięgają VII w., a ślady osadnictwa wieku XI, kiedy był ważnym ośrodkiem administracyjnym państwa Bolesława Chrobrego, następnie stolicą księstwa halicko-włodzimierskiego, miastem królewskim, ważnym ośrodkiem Rzeczypospolitej (poł. XIV-XVIII w.) i stolicą Ziemi Przemyskiej, a także siedzibą dwóch biskupstw: katolickiego i prawosławnego. Na Wzgórzu Zamkowym istniał gród warowny, w obrębie którego znajdowały się m.in. przedromańskie budowle: palatium i rotunda (zachowane dziś w postaci reliktów).

Pełny opis, galeria i panorama na stronie zabytek.pl

Zdjęcie panoramy Miasta Przemyśla


Twierdza Przemyśl

Pomnik Historii

1914 - 1918

Twierdza Przemyśl uznawana jest za jedną z największych twierdz europejskich z okresu I wojny światowej. Zachowane została do dzisiaj jej wielkoprzestrzenne założenie kompozycyjno-krajobrazowe oraz w znacznej części poszczególne elementy tworzące trzy pierścienie fortyfikacji stałych, relikty fortyfikacji polowych, systemu dróg fortecznych oraz liczne obiekty zaplecza, np. koszary wojskowe, dawny szpital garnizonowy, siedziby sztabów. Całość założenia tworzy zabytkowy krajobraz warowny rozlokowany wokół Przemyśla z systemem zieleni maskującej, połączony z malowniczym krajobrazem przyrodniczym Pogórza Przemyskiego oraz doliny Sanu i Wiaru. 

Pełny opis, galeria i panorama na stronie zabytek.pl

Zdjęcie fortu Twierdzy Przemyśl

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 31-01-2019 14:53 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 29-01-2021 10:54

Na skróty