22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Czy w Przemyślu powstanie Centrum Usług Wspólnych?

Prezydent Miasta Przemyśla podpisał zarządzenie dotyczące powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Zespół ma za zadanie zdiagnozowanie potrzeb i analizę celowości oraz kosztów utworzenia CUW, a także określenie wykazu jednostek, dla których byłoby zasadne utworzenie takiej jednostki. Ta grupa urzędników ustali również zadania CUW i terminy oraz etapy jego tworzenia.

Centrum usług wspólnych to wyodrębniona jednostka organizacyjna, której głównym zadaniem jest świadczenie usług na rzecz np. administracji publicznej samorządowej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra usług wspólnych (CUW) od 1 stycznia 2016 r. Wcześniej podobne centra były tworzone do obsługi jednostek edukacyjnych.

CUW-y mogą prowadzić usługi o charakterze pomocniczym, m.in. usługi księgowe, rozliczanie wynagrodzeń, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, a także obsługę zamówień i zakupów. Głównym celem ich działania jest optymalizacja działań jednostek, ich standaryzacja i unifikacja, a więc uniknięcie działań często niepotrzebnych, powielanych. Zwiększa to efektywność świadczonych przez jednostki usług, poprawia zarządzanie zasobami i oczywiście generuje oszczędności np. poprzez uzyskiwanie niższych cen dzięki wspólnym zakupom materiałów biurowych, czy nawet energii lub usług telekomunikacyjnych, obniżenie kosztów informatycznych (np. wspólne serwery, standaryzacja oprogramowania, ujednolicenie konfiguracji pod względem użytkowym i administracyjnym, ujednolicenie standardów i środków zabezpieczeń). Centralizacja tych procesów w CUW-ie pozwala też na ograniczenie nieprawidłowości w działalności poszczególnych jednostek i skupienie się ich na głównej działalności, a więc realizowanie usług dla mieszkańców na lepszym poziomie.

tekst: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-01-2019 13:44
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 01-02-2019 08:15