19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego

W dniu wczorajszym tj. 23.01.2019 r. w tutejszym urzędzie miało miejsce posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podsumowujące działalność służb, inspekcji i straży podległych Prezydentowi Miasta Przemyśla jak i Staroście Powiatu Przemyskiego. Przedmiotowa Komisja działa wspólnie dla miasta i powiatu na mocy podpisanego porozumienia.

DSC_5230c.jpeg
DSC_5232c.jpeg

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Prezydent Miasta Przemyśla Pan Wojciech Bakun oraz Starosta Przemyski Pan Jan Pączek jako współprzewodniczący komisji, a także Wiceprezydent Miasta Pan Bogusław Świeży. W trakcie posiedzenia zostały przedstawione Prezydentowi oraz Staroście sprawozdania za rok ubiegły oraz plan działania poszczególnych służb w roku bieżącym.

DSC_5242c.jpeg

W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego wchodzą m.in.:
- Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Tomasz Schabowski,
- Radny Rady Powiatu Pan Ryszard Gołębiowski,
- Sekretarz Miasta Przemyśla Pan Dariusz Łapa,

- Przedstawiciel Starosty Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz jej odpowiednik w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Pan Maciej Jacek Szeremeta – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
- Przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu,
- Przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Przemyślu oraz służby inspekcje i straże podległe Staroście Przemyskiemu i Prezydentowi Miasta Przemyśla jako forma głosu doradczego.

DSC_5235c.jpeg

Zdjęcia: Witod Wołczyk - KPM
Publikacja: OZK

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 24-01-2019 14:52
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 24-01-2019 15:07