14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert w turystyce 2019

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2019 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im wsparcia na realizację zadań  publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki, zgodnie z zadaniami priorytetowymi ujętymi w Programie współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań polegających na modernizacji i podnoszeniu atrakcyjności już istniejących atrakcji turystycznych, (m.in.: szlaków turystycznych, dróg rowerowych). Zadanie obejmować może m.in. takie elementy, jak: oznakowanie, tablice informacyjne, miejsca odpoczynku, elementy małej architektury (ławki, zadaszenia, kosze na śmieci itp.)). W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Konkurs ofert 2019

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin_2019 .pdf)REGULAMIN KONKURSU 203 kB
Pobierz plik (Wzor_oferty_pp_z_2019.docx)WZÓR OFERTY 337 kB
Pobierz plik (Wzor_sprawozdania_pp_z_2019.docx)WZÓR SPRAWOZDANIA 324 kB
Pobierz plik (zal_osw-wol-i-czlonka-stow.doc)OŚWIADCZENIA 30 kB
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl