Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Przemyśla

Nazwa Karty usługi:

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Przemyśla

Kogo dotyczy

Osoby prywatne, firmy, instytucje.

Prezydent Miasta Przemyśla nie obejmuje patronatu nad całokształtem działalności osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, firm, stowarzyszeń i fundacji, także stron internetowych, wydarzeń organizowanych w celach komercyjnych.

Wnioski należy składać nie później niż na 30 dni roboczych przed planowanym terminem przedsięwzięcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek złożony w terminie późniejszym niż określony procedurą może zostać rozpatrzony, gdy cel i znaczenie przedsięwzięcia ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców Przemyśla, promocji Przemyśla lub służy propagowaniu godnych poparcia idei.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy występować każdorazowo.

Przyjęcie honorowego patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Z wnioskiem o honorowy patronat występuje organizator przedsięwzięcia.

Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu w postaci patronatu honorowego dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla.

Czas realizacji

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o honorowy patronat Prezydenta Miasta Przemyśla - stanowi załącznik do karty usługi

Opłaty

Bezpłatnie.

Tryb odwoławczy

Brak.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Przemyśla

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu  - Biuro Prezydenta Miasta

Dane adresowe

Urząd Miejski, 37-700 Przemyśl, Rynek 1

Numery telefonów

16/675 20 91

Numery faks

16/678 64 49

Uwagi

Brak

Strona BIP

http:/bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter – pok. nr 1)

Dni i godziny

Kancelaria Ogólna czynna jest w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30, a we wtorek w godz. 7:30 - 16.00; tel. 16/678-68-20.

DOCWniosek o honorowy patronat Prezydenta Miasta Przemyśla - WZÓR (36,50KB)
 

Opublikował(a): Anna Waszczak Data publikacji: 23-01-2019 12:28 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 16-06-2020 10:59

Na skróty