29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o planowanym terminie rekrutacji do projektu pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 15.01.2019 r. udostępnione zostały dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy" realizowanym przez PARR S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wśród udostępnionych dokumentów znajduje się Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Dokumenty do pobrania poniżej.

Informujemy jednocześnie, iż osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny, dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie.

Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych: 29.01.2019 r. - 27.02.2019 r.

logoparr.png

Dokumenty związane z udziałem w projekcie dostępne są również na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl (zakładka "Pliki do pobrania") oraz w Biurze Projektu.

Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna, powyżej 29 roku życia, zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

1) kobiety

2) osoby w wieku od 50 roku życia

3) osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres ponad 12-cy od momentu ostatniej w nim rejestracji

4) osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu oferujemy:

  • identyfikację potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone ze stypendium szkoleniowym
  • płatne 6 miesięczne staże zawodowe
  • możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu

Pliki do pobrania


Biuro Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami.
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-01-2019 15:48