16 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki

Z satysfakcją informujemy o wynikach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z 21 grudnia 2018 r. przyznano dofinansowanie na prowadzenie w 2019 roku zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych następującym podmiotom z Przemyśla:

 1. "Przemyskie Towarzystwo Narciarskie" kwota 15 000 zł.
 2. Klub Narciarski "Przemyśl SKI" kwota 10 000 zł.
 3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT kwota 20 000 zł.
 4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy NIEDŹWIADKI kwota 30 000 zł.
 5. Przemyski Klub Shorin-Ryu Karate kwota 15 000 zł.
 6. Uczniowski Klub Sportowy "Śródmieście"kwota 10 000 zł.
 7. Uczniowski Klub Sportowy „Elektronik” przy Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących kwota 10 000 zł.
 8. Uczniowski Klub Sportowy MORAWA kwota 10 000 zł.

 

Gratulujemy Zarządom Klubów otrzymanych dotacji, jest to duże odciążenie dla budżetu miasta, a jednocześnie ogromne korzyści dla uczestników tych zajęć - nauczą się jeździć na nartach, snowboardzie lub łyżwach, podniosą swoje umiejętności sportowe, nabiorą większej sprawności fizycznej. Program zakłada nie pobieranie opłat od uczestników.

Zgodnie z założeniami programu MSiT przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:

- pokrycie kosztów transportu/dojazdu uczestników zajęć,
- wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,
- pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
- ubezpieczenie uczestników zajęć oraz inne koszty bezpośrednie – zaakceptowane przez MSiT.

Program realizowany jest w terminie od 2 stycznia do 14 kwietnia 2019 r. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych, pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach niniejszego konkursu podmiotami.

 

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 09-01-2019 13:10