20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przypominamy o obowiązku usuwania śniegu z dachów!

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów, rynien i balkonów.

 

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

skierowany do

Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych

w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

W związku z intensywnymi opadami śniegu, stanowiącymi potencjalne zagrożenia dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom, zarządcom  i administratorom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych.

Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej.  Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu winien utrzymywać obiekt w stanie zapewniającym między innymi bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt związanych m.in. z działaniem sił natury (np. intensywne opady atmosferyczne), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, zapewnić dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Nie zastosowanie się do w/w obowiązku skutkować będzie zastosowaniem przepisów  karnych.

Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne wypełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów. 

                                                                  

                                                                       Powiatowy Inspektor

                                                                       Nadzoru Budowlanego

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-01-2019 11:43