17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono konkursy ofert w dziedzinie kultury na 2019 r.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje, że zostały ogłoszone trzy konkursy ofert w dziedzinie kultury na 2019 r.:

Regionalne odcienie kultury”.

Celem konkursu jest realizacja zadań w dowolnej formie wypowiedzi kulturalnej skierowanej do lokalnych środowisk o zasięgu regionalnym. Promowane będą zadania popularyzujące wielokulturowe bogactwo regionu, dotyczące dziedzictwa kulturowego; realizowane w partnerstwie publiczno-społecznym; aktywizujące lokalną społeczność. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do podmiotów, które w ostatnich trzech latach nie otrzymały dotacji w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury. Na realizację zadań nie jest wymagany wkład własny.

Wydarzenia kulturalne

Celem konkursu jest realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, wspierających aktywność kulturalną  o istotnych wartościach dla promocji kultury województwa, np.: festiwale, plenery, wystawy, konferencje, tworzące markę kulturalną województwa. Do regulaminu wprowadzono kryteria strategiczne m.in. dofinansowanie zadań związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Warsztaty kulturalne i artystyczne

Celem konkursu są działania mające na celu aktywizację i inspirację zachowań kreatywnych w skali społeczności lokalnej i regionalnej, wzbogacające system edukacji szkolnej i pozaszkolnej w przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem promowania modelu człowieka kulturalnego przy użyciu nowoczesnych technologii. Dofinansowanie będą projekty edukacyjne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizację zadań nie jest wymagany wkład własny. Wszystkie zadania konkursowe mogą być realizowane w partnerstwie publiczno-społecznym, np.: z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury, szkołami publicznymi.

 

Informacje o konkursach można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ul. Lisa Kuli 13, pok. 38, tel. 17 747 59 28, 17 747 59 20 lub e-mail:

Regulaminy konkursowe oraz formularze znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kultura –Mecenat kulturalny: http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 07-01-2019 10:21