14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mamy pieniądze na podziemną trasę turystyczną

W ostatni dzień minionego roku dotarła do nas bardzo dobra wiadomość związana z jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Przemyśla. Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania naszego projektu pn. "Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu". Będzie on realizowany wspólnie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a jego głównym celem jest zagospodarowanie przemyskich podziemi.

loga_trasa_podziemna.jpeg

Projekt pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Całkowita wartość projektu: 13 052 469,76 zł

Dofinansowanie: 8 726 313,37 zł

przemyskie_podziemia_2.jpeg

Obecnie piwnice pod budynkiem Rynek 1 można zwiedzać i stanowią one niewątpliwą atrakcję architektoniczną chętnie odwiedzaną przez turystów i mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu ma jednak na celu stworzenie interesującego i unikatowego produktu turystyczno-edukacyjnego dla o wiele szerszej grupy odbiorców. Zakłada on przeprowadzenie prac adaptacyjnych i aranżacyjnych w budynkach i obiektach oraz utworzenie podziemnej trasy turystycznej, która będzie obrazować podziemne miasteczko XVI i XVII - Złotego Wieku dla Przemyśla. Podziemny układ piwnic zostanie tak przygotowany, aby swą strukturą odpowiadał obrazowi topograficznemu miasta. Oczywiście układ ten nie będzie powtarzał planu miasta w sposób dosłowny, ale pewne ulice oraz charakter tam tętniącego życia będzie miał odpowiednik w faktycznym stanie z XVI-tego wieku. Ideą przewodnią trasy jest więc prześledzenie i ukazanie życia mieszkańców miasta w całej jego złożoności, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym, ale także w określonych obiektywnych warunkach naturalnych lub ukształtowa­nych w wyniku celowej działalności człowieka. Autorzy koncepcji postawili sobie za cel m.in. prześledzenie kształtowania się samorządności miejskiej i jej funkcjonowania w warunkach złożonych, pomyślnych i tych trudnych dla miasta, jak klęski i wojny.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną będzie możliwość przejścia odrestaurowanym dawnym kolektorem sanitarnym i dobudowanym łącznikiem wprost do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. W tym celu wytypowano też puste i niezagospodarowane pomieszczenia budynku Rynek 9 i Serbańska 7.

Pomieszczenia budynku Rynek 9 są obecnie niezagospodarowane od dłuższego czasu (w pomieszczeniach piwnicznych mieściła się kiedyś restauracja ”Mieszczańska”, została zlikwidowana w 2015 r.). W przypadku pomieszczeń w budynku przy ul. Serbańskiej 7 są one również niezagospodarowane i nie pełniły konkretnych funkcji użytkowych w ramach działalności Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2019-2021.

przemyskie_podziemia_4.jpeg

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl

  1. Budowa, przebudowa i wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej - zagospodarowanie pomieszczeń podziemi pod budynkiem Rynek 1 obejmujące wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych z aplikacjami/filmami oraz wymiana oświetlenia w kolektorze sanitarnym pod ul. Mostową i płytą Rynku. Adaptacja pomieszczeń podziemi wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego (klatka schodowa) od strony wschodniej (ul. Mostowa) - roboty budowlane i instalacyjne. Budowa podziemnego łącznika pomiędzy Podziemną Trasą Turystyczną (wyjście „B” w płycie Rynku) a budynkiem Rynek 9 - roboty budowlane i instalacyjne, przebudowa kolidujących sieci.
  2. Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta poprzedzona badaniami archeologicznymi. Zakres robót obejmuje m.in.: likwidację nawierzchni asfaltowej, gdzie aktualnie zlokalizowane są miejsca postojowe, wykonanie nawierzchni brukowej z kostki kamiennej i kamienia naturalnego po uprzednim przeprowadzeniu niwelacji terenu, regulacja urządzeń i odwodnienie, przebudowa nawierzchni płyty Rynku, instalacje elektryczne i oświetlenie.

Całkowita wartość: 9 246 840,85 zł

Dofinansowanie: 6 935 130,57 zł

przemyskie_podziemia_6.jpeg

Zakres rzeczowy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Podziemna Trasa Turystyczna w budynkach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej - przebudowa i remont piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszczeń budynku ul. Serbańska 7 do potrzeb aranżacji Podziemnej Trasy Turystycznej z wykonaniem przebicia w ścianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serbańska 7, wymiana pokrycia dachu połaci frontowej budynku Rynek 9, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych z aplikacjami/filmami.

Całkowita wartość: 3 805 628,91 zł

Dofinansowanie: 1 791 182,80 zł

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-01-2019 16:21
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 03-01-2019 16:27