37 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono konkurs na realizację w 2019 roku zadań z zakresu sportu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na realizację w 2019 roku zadań z zakresu sportu: "Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej" w Gminie Miejskiej Przemyśl oraz zaprasza do składania wniosków.

Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi 140 000 PLN.

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych, które mają siedzibę i działają na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pok. nr 17,  tel: 16 675 20 50; 16 675 21 05


Szczegółowe informacje w załączeniu:

1.Zarządzenie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 stycznia 2019 r. wraz z Ogłoszeniem.

2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na rozwój sportu.

3. Uchwała nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu  z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl.

 

PDFZarządzenie Nr 1 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
DOCWniosek_o_ dotację_załacznik_do Uchwalay _nr_294_2010.doc
PDFUchwała Nr 294 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r..pdf
RTFSprawozdanie_z_wykorzystania _dotacji_SPORT.rtf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 03-01-2019 15:34