4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych z dniem 31 stycznia br. upływa termin zgłaszania wniosków o przyznanie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla.

Zgodnie z regulaminem, nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym a także innym podmiotom za wybitne działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury, m.in. za dokonania twórcze, artystyczne i naukowe, ochronę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury, aktywizację życia kulturalnego mieszkańców oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez dokonania z zakresu kultury. Nagrodzone dokonania mogą dotyczyć minionego roku lub całokształtu działalności.

Wnioski należy składać w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w zaklejonej kopercie z dopiskiem Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.

Regulamin Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-01-2019 12:03
|
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl