12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 pod nazwą Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 pod nazwą „Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior – WIGOR”.

Wyniki konkursu dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej urzędu www.przemysl.pl,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

  • oświadczenie o przyjęciu dotacji,
  • potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem i opatrzone pieczęcią imienną.

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 03-01-2019 10:24