22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wiedzy nigdy dość …. w każdym wieku

Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku z dniem 30 listopada 2018 r. zakończył realizację projektu pt. „Europejska edukacja seniorów potrzebą chwili Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” dofinansowanego z Programu ERASMUS+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna,  Edukacja dorosłych 2014-2020.

Celem projektu był rozwój działalności Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz podniesienie jakości i różnorodności  zajęć poprzez umożliwienie członkom stowarzyszenia i kadrze edukacyjnej nabycia nowej wiedzy, dotychczas mało znanej, a przydatnej we współczesnym świecie. W ramach projektu przedstawiciele stowarzyszenia poznawali tajniki zarządzania projektami, stosowania nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych, innowacyjnych metod edukacyjnych, doskonalenia umiejętności przydatnych w relacjach społecznych oraz uczyli się języka hiszpańskiego, uczestnicząc w  międzynarodowych kursach we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.  Kursy prowadzone były w języku angielskim, dzięki temu uczestnicy kursów znacznie pogłębili komunikatywną znajomość tego języka. W okresie realizacji projektu (czerwiec 2017 r. – listopad 2018 r.) odbyło się 8 międzynarodowych kursów, w których uczestniczyło ogółem 12 osób.  Ważną wartością udziału w kursach była nauka  w gronie uczestników z różnych krajów, co pozwoliło nawiązać interesujące kontakty międzynarodowe, które być może zaowocują przyszłą współpracą zagraniczną PUTW.

Projekt obejmował kursy o tematyce:

  • Technologii informatyczno-komunikacyjnych

Kurs pt. „Technologie informatyczno - komunikacyjne i bezpłatne narzędzia internetowe w edukacji: inna metoda nauczania i uczenia się” w Almadzie w Portugalii dostarczył wiedzy na temat praktycznego  wykorzystania nowych technologii do celów edukacyjnych.  Tematyka drugiego  kursu na hiszpańskiej Teneryfie dotyczyła tworzenia i ulepszania stron internetowych  oraz platform  e-learningowych, umożliwiających  uczenie się na odległość.

  • Innowacyjnych metod edukacyjnych i umiejętności interpersonalnych (dla kadr edukacyjnych)

Kurs, który odbył się w Bolonii  we Włoszech dostarczył wiedzy na temat stosowania nieformalnych metod edukacyjnych, możliwych do stosowania  w organizacjach edukacji dorosłych. Tematyka  kursu na hiszpańskiej Teneryfie, dotyczyła publicznych wystąpień i prezentacji. Uczestnicy kursu pozyskali praktyczną wiedzę, jak przygotować się do publicznych wystąpień i prezentacji, jak zapanować nad tremą podczas wystąpień, jak zainteresować słuchaczy oraz zmotywować ich do aktywnego odbioru wystąpienia. Kurs w sycylijskim Palermo dotyczył doskonalenia „soft skills” tj. umiejętności „miękkich”, takich jak radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,  umiejętność efektywnej komunikacji,  pracy grupowej, zarządzania grupą, efektywnego przygotowania publicznych prezentacji.

  • Zarządzania projektami

Podczas kursu  pt.”Projektowanie i zarządzanie projektami europejskimi”, który odbył się we włoskiej Bolonii  uczestnicy uczyli się, na czym polega aplikowanie do  programów europejskich oraz poznawali sposób tworzenia i efektywnej realizacji projektów. Tematyka zarządzania projektami kontynuowana była również na kursie w Palermo, na włoskiej Sycylii. Dotyczyła szczegółowych procedur aplikowania do Programu ERASMUS+.

  • Nauki języków obcych

Przedstawicielka PUTW uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego  w szkole językowej Academia Iria Flavia w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Po powrocie z kursów uczestnicy podzielili się pozyskaną wiedzą z wszystkimi członkami stowarzyszenia podczas 3 spotkań informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych w tym celu. Realizacja projektu była szansą i sporym wyzwaniem dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  osób w wieku emerytalnym, które wcześniej nie miały możliwości poznania tematyki poruszanej podczas kursów (np. zarządzania projektami), zwłaszcza, że kursy prowadzone były w języku angielskim. Wszyscy uczestnicy kursów sprostali tym wyzwaniom. Projekt wpłynął na  większą aktywizację członków PUTW, zwiększenie ich motywacji do zdobywania nowej wiedzy, nauki języków obcych oraz zachęcił do podróżowania. Dzięki realizacji Projektu udowodniono,  że uczenie się jest możliwe i potrzebne  w każdym wieku, ponieważ rozwija horyzonty myślowe i daje ludziom pozytywną energię do życia.

 

 

Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Kościuszki 2a

 37-7OO Przemyśl

Tel. +48 608014549

http://putw.org.pl

e-mail:putw.zarzad@gmail.com

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 12-12-2018 11:36