Wolontariusze roku 2018 wybrani

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2018 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się II Przemyska Gala Wolontariatu, podczas której został rozstrzygnięty konkurs „Zasłużony dla Wolontariatu 2018”.
Laureatami zostali: Pani Anna Krupska, Grupa Ratownictwa PCK „Przemyśl” oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Przemyśla, nauczyciele i uczniowie szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na wstępie głos zabrał Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, który podziękował wszystkim wolontariuszom za ich postawę i zaangażowanie społeczne. Pan Prezydent wspomniał także o swoich osobistych doświadczeniach związanych z wolontariatem.

Z kolei Pełnomocnik Prezydent ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik podsumował współpracę miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w mijającym roku, natomiast Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Renata Stefaniak wskazała jak ważną rolę pełnią organizacje pozarządowe i dlaczego władze lokalne powinny je wspierać.

 

Centralnym punktem uroczystości było ogłoszenie nominacji i laureatów w konkursie „Zasłużony dla Wolontariatu 2018”. Na konkurs wpłynęło łącznie 16 wniosków. Po zapoznaniu się z opinią Kapituły Konkursowej, Prezydent Miasta Przemyśla przyznał nominacje do nagrody w poszczególnych kategoriach. 

 

W kategorii Przemyski Wolontariusz Roku – wolontariat indywidualny nominację i statuetkę otrzymała:

Pani Anna Krupska  za wieloletnią, systematyczną, pełną zaangażowania pracę wychowawczą i edukacyjną na rzecz rozwoju wolontariatu uczniowskiego.

 

W kategorii Przemyski Wolontariusz Roku – wolontariat grupowy nominacje otrzymały:

1) Grupa Ratownictwa PCK „Przemyśl"

2) Szkolny Klub Wolontariatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

3) Szkolne Koło „Caritas” przy Szkole Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu

4) Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu

Laureatem została Grupa Ratownictwa PCK „Przemyśl” za wielokierunkową działalność społeczną, wychowawczą i edukacyjną oraz gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdych warunkach.

 

W kategorii Przemyska Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom nominacje otrzymały:

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu

2) Przemyskie Stowarzyszenie Dobrego Wojaka Szwejka

3) Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu

Laureatem został Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu za stworzenie przyjaznego środowiska rozwoju, partnerskie podejście do wolontariuszy, życzliwość i opiekę.

 

Akty nominacji wręczyła Przewodnicząca Kapituły Konkursowej Krystyna Makara. Nagrody w postaci statuetek i dyplomów przekazali Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka oraz Sekretarz Miasta Przemyśla Dariusz Łapa.

Uroczystość uświetnił występ romskiego zespołu Terne Ćiaja z Przemyśla, którego opiekunem artystycznym jest Pan Dawid Huczko.

 

Poczęstunek został przygotowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy pod kierunkiem Pani Agaty Grochoła oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów przez uczestników w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018.

 

Nad przebiegiem uroczystości czuwała Pani Ewelina Kasperska z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

Gratulujemy wszystkim nominowanym i laureatom w konkursie
„Zasłużony dla Wolontariatu 2018”!

 

 

 

fot. Agata Czereba

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 06-12-2018 10:06

Na skróty