9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Nowe umiejętności - nowe perspektywy” - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 28 listopada 2018 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zakłada wzrost kompetencji, doświadczeń zawodowych oraz możliwości zatrudnienia 72 uczestników, należących do grupy osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.


Priorytetowymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu będą:

  • Diagnoza potrzeb uczestników projektu wraz z poradnictwem zawodowym mająca na celu dokonanie identyfikacji potrzeb uczestników, diagnozy potrzeb szkoleniowych.
  • Bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone wraz ze stypendium szkoleniowym i zwrotem kosztów dojazdu.
  • Płatne 6 miesięczne staże zawodowe połączone ze zwrotem kosztów dojazdu na staż.

 

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Budżet projektu opiewa na kwotę  1 567 737,50 zł, zaś kwota dofinansowania to: 1 442 318,50 zł. 

 

 

Więcej informacji o projekcie będzie można znaleźć już wkrótce na naszej stronie internetowej w zakładce Projekty.

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 04-12-2018 15:30