16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Srebrny medal dla Prezydenta Miasta Przemyśla

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 30 czerwca br. w uznaniu zasług dla Oficerów Rezerwy RP nadał Robertowi Chomie Prezydentowi Miasta Przemyśla „SREBRNY MEDAL”.
Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest organizacją zrzeszającą oficerów, chorążych, podoficerów oraz kombatantów i sympatyków Związku, którzy chcą w swojej działalności statutowej i w codziennym życiu nawiązywać do tradycji wojskowych. Po wielu latach Związek został reaktywowany w Poznaniu 30 stycznia 1991 r. i przyjął za patrona Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, z dewizą Bóg-Honor-Ojczyzna. Zawołaniem Związku jest: „Strzec godności stanu oficera Wojska Polskiego”.
Do głównych celów Związku należy zaliczyć m.in.: zintegrowanie oficerów rezerwy WP w organizację zdolną do kultywowania wspólnej tradycji wojskowej, otaczanie oficerów, chorążych, podoficerów rezerwy i ich rodzin będących w potrzebie szeroko zakrojoną opieką, gromadzenie pamiątek związanych z tradycją i historią WP, prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej, udzielanie pomocy materialnej i prawnej członkom Związku, otaczanie stałą opieką miejsc pamięci narodowej, podejmowanie różnych inicjatyw dla kształtowania i pogłębiania patriotycznych postaw wśród młodzieży wszystkich typów szkół.
Członkowie ZOR RP szczycą się posiadaniem odznaki związkowej i plakietki, które są nie tylko znakami rozpoznawczymi, ale przede wszystkim symbolami tradycji i wartości, którym hołdują.
Związek nadaje również srebrne i złote medale, które otrzymują w uznaniu zasług członkowie i osoby zasłużone dla ZOR.
Z okazji 85–lecia powstania ZOR RP, które obchodzono w 2006 roku, staraniem Zarządu Głównego wydany został także okolicznościowy medal, który przyznawany jest osobom współpracującym z ZOR–em i wspierającym jego codzienną działalność.

Informacja na temat ZOR RP – zaczerpnięta ze strony: http://pultuszczak.pl

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGSrebrny Medal ZOR RP

Opublikował:  | Data publikacji: 03-07-2007 15:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38