10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczął się 3. nabór zgłoszeń do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

parr logo.png
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza III nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

 

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

 

banner_ff59ba380d0e41eee254c42e0a61e69e.jpeg

 

W ramach III naboru do projektu, do udziału w usługach rozwojowych mogą być zgłaszani wyłącznie pracownicy powyżej 50 roku życia lub pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 - wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym).


Limity dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 16 000 zł
 • małe przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 60%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł
 • średnie przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 50%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 80 000 zł

 

W przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji poziom dofinansowania jest wyższy o 10%.

 

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w projekcie na dofinansowanie usług rozwojowych jest pomoc de minimis.

 

Kwota alokacji przeznaczona na nabór:  180 000 zł, w tym:

 • dla mikro przedsiębiorstw: 80 000  zł
 • dla małych przedsiębiorstw : 50 000 zł
 • dla średnich przedsiębiorstw: 50 000 zł

 

Regulamin wsparcia wraz z wzorem formularza zgłoszeniowego oraz załącznikami są do pobrania tutaj

 

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 12.12.2018 do  04.01.2019

 

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Biurze projektu (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 27) lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl


Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:   

 • w przypadku doręczenia osobistego - datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego potwierdzoną pisemnie w biurze projektu,  
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej - datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora (Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)

 

Planowana data publikacji list rankingowych: 18.01.2019 r.

 

Przypominamy, iż w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z PARR S.A. umowy wsparcia - promesy.  Umowy wsparcia - promesy planujemy podpisywać  począwszy od 28.01.2019 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w bazie BUR.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

 

Biuro projektu:

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 27 , pierwsze piętro

e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl


(Budynek jest architektonicznie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami)

 

office-1209640_960_720.jpeg

 

 

fot. pixabay.com

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 30-11-2018 09:42
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 30-11-2018 10:03