22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do udziału w 5. edycji konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży!

Bo przecież… Bosco kolędować Jezusowi!

 

 

Już po raz piąty salezjańska parafia św. Stanisława Biskupa Przemyśl – Lipowica przygotowuje się do konkursu Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży.

Organizatorzy zapraszają  młodych artystów z Przemyśla (i nie tylko) do udziału w konkursie. Jednocześnie namawiają rodziców, opiekunów oraz nauczycieli małych kolędników, do pomocy w przygotowaniach do występów.

 

5. edycja Konkursu kolęd i pastorałek „Bosco kolędować Jezusowi” odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2019 r. w kościele parafialnym na Lipowicy.

 

Zapraszamy!

 

plakat_A3_60szt.jpeg

 

REGULAMIN

KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK W PRZEMYŚLU-LIPOWICA

12-13 STYCZNIA 2019

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu są: Parafia św. Stanisława bpa w Przemyślu, Współorganizatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu

2. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich wykonawców z terenu całego kraju. Biorą w nim udział dzieci i młodzież.

3. Celem konkursu  jest: możliwość wspólnego, radosnego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia;  spotkanie dzieci i młodzieży w celu podtrzymywania tradycji śpiewania kolęd i pastorałek; ukazanie wysiłku włożonego
w przygotowanie repertuaru przez wykonawców, a także uczczenie św. Jana Bosko – którego  duchowi synowie – Salezjanie są duszpasterzami parafii Przemyśl- Lipowica. 

4. Przesłuchania odbędą się w następujących kategoriach i grupach wiekowych:

a) Soliści:

- dzieci w wieku przedszkolnym

- dzieci ze szkoły podstawowej

- młodzież gimnazjalna i szkół średnich

   Dopuszcza się wykonanie utworów:

-  a capella;

- z podkładem  w wersji elektronicznej

- z towarzyszeniem jednego instrumentu

b) Zespoły wokalne – minimum 3 osoby śpiewające (schole, chóry, zespoły muzyczne)

   Dopuszcza się wykonanie utworów:

- a capella

- z podkładem w wersji elektronicznej

- z towarzyszeniem instrumentów akustycznych

c) Zespoły wokalno-instrumentalne (minimum 3 wykonawców, w tym przynajmniej 1 osoba śpiewająca)

        - nie dopuszcza się stosowania podkładów elektronicznych

W kategoriach tak solistów jak i zespołów wokalnych dopuszcza się wykonanie akompaniamentu przez jedną osobę dorosłą (nauczyciela lub rodzica).

5. Wykonawcy będą oceniani przez Fachową Komisję. 

6. Laureaci konkursu (trzy pierwsze miejsca) otrzymują nagrody pieniężne, statuetki
i dyplomy, natomiast pamiątkowe dyplomy przyznawane są wszystkim uczestnikom.

7. Dane osobowe wykonawców objęte są ochroną i będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem.

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Sobota (12 stycznia) jest dniem przesłuchań. Niedziela (13 stycznia) godz.18:00 jest dniem koncertu laureatów. W razie dużej ilości zgłoszeń możliwe jest rozpoczęcie przesłuchań już w piątek.

2. Godzinę przesłuchania ustalają organizatorzy po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

3. Soliści i Zespoły przygotowują po 2 utwory. W razie większej ilości wykonawców organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany ilości utworów do 1 (kolęda). Przynajmniej jednym z wykonywanych utworów musi być kolęda (wg wykazu umieszczonego na stronie internetowej parafii). Drugim utworem może być pastorałka.

4. Wykonawcy posiadający gotowe podkłady (na płytce CD - pliki MP3) proszeni są o dostarczenie ich wraz ze zgłoszeniem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość nagranego materiału.

5. W trakcie przesłuchań konkursowych nie ma bisów.

6. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, wykwalifikowaną Komisję Artystyczną, bezpłatny poczęstunek oraz sprawną organizację.

7. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

8. Komisja Artystyczna oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, poziom techniczny i   artystyczny, ogólne wrażenie.

9. Wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie o udziale w koncercie laureatów i zobowiązani są na nim wystąpić.                                                                                

    10. Czas prezentacji wykonawców nie może przekraczać 10 minut.

11. Wykonawca, który w jednej z edycji konkursu zdobędzie pierwsze miejsce, a w którejś z kolejnych edycji jest również notowany najwyżej, otrzymuje najwyższą nagrodę Grand Prix. Wykonawca otrzymujący Grand Prix może wystąpić w kolejnych edycjach konkursu po dwóch latach przerwy.

 

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Miejscem przebiegu konkursu  jest kościół św. Stanisława bpa w Przemyślu-Lipowicy ul. Z. Chrzanowskiej 11.

2. Wykonawcy zgłaszają się w dniu przesłuchania w biurze konkursowym gdzie udzielane im będą wszelkie dodatkowe informacje. Wykonawcy będą przez organizatorów doprowadzani na miejsce występu.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia

29 grudnia 2018 r. na adres: Ks. Marek Ledwożyw  ul. Z. Chrzanowskiej 11;
37-700 Przemyśl z dopiskiem KONKURS KOLĘD.

Dopuszcza się przesyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi materiałami (np. pliki MP3) drogą elektroniczną na adres

4. Regulamin i formularze zgłoszeniowe oraz inne wykazy są do pobrania na stronie internetowej Parafii św. Stanisława bpa: www.lipowica-przemysl.pl;

5. Porządek przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej Parafii: www.lipowica-przemysl.pl; tydzień wcześniej.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 604-539-202; 

6. Wszystkie problemy organizacyjne rozstrzygane są z kierownikami zespołów.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

 

Serdecznie ZAPRASZAMY do udziału w V edycji konkursu.

Więcej o konkursie przeczytacie na: lipowica-przemysl.pl

W profilu na facebooku: KONKURS KOLĘD PRZEMYSL-LIPOWICA

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 27-11-2018 09:09
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 27-11-2018 09:15