18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie informacyjne pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych”, które odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) w Wojewódzkim Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu.

loga_punkt_informacyjny.jpeg

Podczas spotkania prezentowane będą informacje na temat m.in. wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności, wsparcia pomostowego, preferencyjnych pożyczek, bezpłatnych szkoleń i staży, a także warsztaty z praktycznego wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie e-maila zgłoszeniowego na adres i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 798 771 080.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada 2018 r. do godz. 15:30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Miejsce spotkania:

Wojewódzki Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy w Przemyślu

ul. Kościuszki 2 w Przemyślu (II piętro, sala nr 205)

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu

ul. Kościuszki 2, Przemyśl

Telefon: 798 771 080, e-mail:

 

PROGRAM SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne w Przemyślu nt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych”

26.11.2018 w Przemyślu

Program spotkania:

11:45 – 12:00

Rejestracja uczestników spotkania;

12:00 – 12:45

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

12:45 – 13:00

Preferencyjne Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

13:00 – 13:15

Przerwa kawowa;

13:15 – 13:45

Szkolenie + staż finansowane z funduszy unijnych dla osób poniżej 29 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

13:45 - 14:30

Warsztaty z praktycznego wypełniania formularza rekrutacyjnego;

14:30

Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

Miejsce spotkania:

Wojewódzki Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy w Przemyślu

ul. Kościuszki 2 w Przemyślu (II piętro, sala nr 205)

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu

ul. Kościuszki 2, Przemyśl

Telefon: 798 771 080, e-mail:

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 16-11-2018 11:28