5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na zadania z zakresu upowszechniania sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Zadania realizowane w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

 

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (kluby sportowe i nie tylko!), powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

 

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 14 grudnia 2018 roku.

Kryteria oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki publiczne w ramach niniejszego konkursu znajdują się na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2419,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (stanowiącego załącznik do ogłoszenia) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH.

 

Przygotowała M. Kroczek Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 14-11-2018 13:50