13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

W dniu 28 czerwca 2007 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego rozpocznie się XI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I i II kwartał 2007 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Przemyśla – proj. Nr 30A/2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Główny – poszerzenie I” - proj. Nr 171/2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HERBURTÓW III – stanowiącego zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego HERBURTÓW I” - proj. Nr 169/2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HERBURTÓW III – stanowiącego zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Herburtów I” - proj. Nr 170/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KONOPNICKIEJ” w Przemyślu Województwo Podkarpackie - proj. Nr 165/2007.
8. Podjęcie uchwały sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Przemyśla – proj. Nr 149/2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. – proj. Nr 128/2007,
Nr 129/2007, Nr 130/2007, Nr 131/2007, Nr 132/2007, Nr 133/2007, Nr 134/2007,
|Nr 135/2007, Nr 136/2007, Nr 137/2007, Nr 138/2007, Nr 139/2007, Nr 140/2007,
Nr 141/2007, Nr 143/2007, Nr 144/2007, Nr 145/2007.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r. – proj. Nr 142/2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - proj. Nr 168/2007.
12. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawach:
a) zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 153/2007, Nr 155/2007, Nr 156/2007, Nr 159/2007, Nr 160/2007,
b) obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl hipoteką – proj. Nr 162/2007,
c) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemyślu – proj. Nr 158/2007,
d) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu oraz uchylenia uchwały Nr 55/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 157/2007,
e) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 154/2007,
f) zamiany nieruchomości – proj. Nr 161/2007,
g) wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę sądową – proj. Nr 167/2007,
h) udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – proj. Nr 163/2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych – proj. Nr 151/2007.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – proj. Nr 123/2007, Nr 124/2007, Nr 125/2007, Nr 126/2007, Nr 127/2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych w Przemyślu – proj. Nr 147/2007.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu – proj. Nr 150/2007.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 3 - proj. Nr 146/2007.
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Przemyśla dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - proj. Nr 166/2007.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla miejskiego zakładu budżetowego na 2007 rok – proj. Nr 152/2007.
20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych – proj. Nr 148/2007.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 18 „RYCERSKIE” - proj. Nr 173/2007.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 4 „LIPOWICA” - proj. Nr 174/2007.
23. Podjecie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych – proj. Nr 172/2007.
24. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu za 2006 r.
25. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu za 2006 r.
26. Sprawozdanie z działalności „HALA” Sp. z o.o. w Przemyślu za 2006 r.
27. Sprawozdanie z działalności Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za 2006 r.
28. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
29. Interpelacje i wnioski radnych.
30. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 22-06-2007 15:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15