13 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności

rpowp2014-2020.jpeg

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności
(Numer projektu: RPPK.04.04.00-18-0073/16-00)

Okres realizacji: 2017-2018

Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita: 1 762 036,32 zł
Dofinansowanie: 1 246 274,97 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego regionu poprzez ochronę i uatrakcyjnienie wybranych obiektów zabytkowych w Przemyślu.
Jego osiągnięciu mają służyć następujące cele szczegółowe:

 • zahamowanie procesów degradacji substancji zabytkowej w wyniku prac renowacyjno-budowlanych,
 • uatrakcyjnienie oferty Zamku Kazimierzowskiego poprzez wyposażenie wnętrz oraz wykorzystanie systemów multimedialnych do prezentacji zasobów historycznych miasta,
 • instalacji systemu monitoringu wpływającego na poprawę bezpieczeństwa zbiorów.


Projekt zrealizowany w partnerstwie - Gmina Miejska Przemyśl oraz Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu.

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl dotyczący remontu budynku KS Czuwaj w Przemyślu wraz z przebudową istniejących tarasów:

 • przebudowa istniejących tarasów zewnętrznych budynku,
 • podstemplowanie zagrożonych stropów w budynku,
 • wymiana drewnianych podwalin budynku,
 • wymiana elementów konstrukcji dachu,
 • przeprowadzenie iniekcji ciśnieniowej,
 • uzupełnienie pokrycia dachu gontem wraz z malowaniem dachu,
 • ocieplenie budynku od wewnątrz.

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl dotyczący prac remontowo-budowlanych oraz dostawy wyposażenia do Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu:

 • remont i konserwacja murów repliki rotundy i palatium,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej baszty północnej Zamku,
 • wymiana stolarki okiennej oraz okiennic w Zamku oraz basztach,
 • dostawa wyposażenia Zamku: kopii strojów królewskich – królowej Jadwigi, króla Władysława Jagiełło, króla Kazimierza Wielkiego wraz z manekinami ekspozycyjnymi, trzech stołów multimedialnych z oprogramowaniem tematycznym (spacer wirtualny 3D po Zamku Kazimierzowskim, prezentacja Historii Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, aplikacja bazująca na obiektach 3D), lunety obserwacyjnej, rozbudowy monitoringu wizyjnego Zamku.

Zakres rzeczowy Klasztoru św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu:

 • remont elewacji budynku i wykonanie nowego cokołu na elewacji frontowej,
 • izolacja pozioma oraz pionowa ścian fundamentowych,
 • izolacja pozioma pomieszczeń piwnicznych,
 • wymiana pokrycia dachowego budynku,
 • renowacja i wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej,
 • remont balkonów i schodów zewnętrznych,
 • remont trzonów kominowych,
 • wykonanie instalacji odgromowej.


Kamienica przy ul. Franciszkańskiej 2 przed remontem
Kamienica przy ul. Franciszkańskiej 2 przed remontem.jpeg

Kamienica przy ul. Franciszkańskiej 2 po remoncie
Kamienica przy ul. Franciszkańskiej 2 po remoncie (1).jpeg

kamienica przy ul. Franciszkańskiej 2 po remoncie (3).jpeg

Rotunda i Palatium Zamku Kazimierzowskiego przed remontem
Rotunda i Palatium Zamku Kazimierzowskiego przed remontem.jpeg

Rotunda i Palatium Zamku Kazimierzowskiego po remoncie
Rotunda i Palatium Zamku Kazimierzowskiego po remoncie.jpeg

Zakup wyposażenia do Zamku Kazimierzowskiego - stoły multimedialne
zakup wyposażenia do Zamku Kazimierzowskiego - stoły multimedialne.jpeg

Zakup wyposażenia do Zamku Kazimierzowskiego - Ubiory dworskie wraz z manekinami
zakup wyposażenia do Zamku Kazimierzowskiego - Ubiory dworskie wraz z manekinami.jpeg

Budynek KS Czuwaj wraz z przebudową istniejących tarasów przed remontem
budynek KS Czuwaj wraz z przebudową istniejących tarasów przed remontem.jpeg

Budynek KS Czuwaj wraz z przebudową istniejących tarasów po remoncie
budynek KS Czuwaj wraz z przebudową istniejących tarasów po remoncie (1).jpeg

budynek KS Czuwaj wraz z przebudową istniejących tarasów po remoncie (2).jpeg

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 31-10-2018 15:08
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 14-11-2018 13:15