19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji

rpowp2014-2020.jpeg


Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji
(Numer projektu: RPPK.01.03.00-18-0002/18-00)

Okres realizacji: 2018-2020
Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita: 4 551 672,22 zł
Dofinansowanie: 3 101 605,28 zł

Celem projektu jest wsparcie tworzenia nowych i rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie zwiększenie oddziaływania na rozwój regionalny subregionu przemyskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) Adaptację, przebudowę i dostosowanie do funkcji Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji nieużytkowanego obecnie budynku przy ul. Ratuszowa 10a.
Zakres prac obejmuje modernizację i przebudowę elewacji z jej dociepleniem i zmianą kolorystyki, modernizację pokrycia dachu i obróbek blacharskich, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rozbiórkę istniejącego komina wolnostojącego i czerpni powietrza, likwidację wtórnej zabudowy narożnika budynku od strony ul. Serbańskiej w poziomie parteru, rozbiórkę schodów zewnętrznych w obrębie budynku, prowadzących do pomieszczeń na piętro budynku, przebudowę schodów zewnętrznych od strony podwórka, rozebranie istniejącej klatki schodowej i szybu istniejącego dźwigu osobowego i wykonaniu nowej klatki schodowej z centralnie usytuowanym szybem windy osobowej, wyburzenie części ścian działowych, wykonaniu nowych ścianek działowych w układzie dostosowanym do projektowanej funkcji pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach, zamurowanie i przemurowanie części istniejących otworów drzwiowych i okiennych i wykonanie nowych projektowanych przebić drzwiowych i okiennych z ich przesklepieniem w ścianach konstrukcyjnych. Zakres prac obejmuje również wyposażenie budynku w instalacje tj. instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje sanitarne i wod.-kan., instalacje c.o., instalacje elektryczne, instalację odgromową, instalacje p.poż., instalacje okablowania infrastrukturalnego, instalacje CCTV.
2) Zakup wyposażenia na potrzeby Inkubatora.
Wyposażenie obejmuje zakup sprzętu informatycznego oraz sprzętu szkoleniowego wraz z oprogramowaniem, zakup mebli biurowych oraz konferencyjnych i wyposażenie pomieszczeń socjalnych.

W dniu 18 czerwca 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 22 maja 2020 r. zakończyła się realizacja projektu (złożenie wniosku o płatność końcową).
 

Ratuszowa 10A - stan przed realizacją projektu
Ratuszowa 10a - stan aktualny.jpeg


Ratuszowa 10A - stan po zakończeniu projektu
Ratuszowa 10A - stan po realizacji projektu.jpeg

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 31-10-2018 13:03
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 16-12-2020 11:06