16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na organizację zajęć sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

 

Zadania przewidziane do realizacji:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł;

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł;

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

 

Wnioski należy składać do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

 

Kryteria oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki publiczne w ramach niniejszego konkursu określone są w decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2018r. (link:https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html

Uwaga: Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków Amodit.

 

Przygotowała Maria Kroczek Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 24-10-2018 09:24
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 24-10-2018 09:25