23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Poczta Balonowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Urząd Miasta Przemyśla wraz z  Pocztą Polską S.A. Biurem Filatelistyki - Regionalnym Koordynatorem ds. Filatelistyki oraz Pocztą Polską S.A. Regionem Sieci w Rzeszowie przygotowali dla Państwa niecodzienną niespodziankę. Za jej sprawą będziecie mogli przenieść się na chwilę do Starego Nadsańskiego Grodu z czasów I wojny światowej, w którym jedyną dostępną opcją komunikowania się z najbliższymi, których los rzucił w bardziej lub mniej odległe strony, była równie widowiskowa, co niezawodna poczta balonowa.

 

Na ten jeden dzień odrzućmy w kąt sms-y i e-maile… Przez moment poczujmy się jak nasze babcie i nasi dziadkowie, a przy okazji sprawmy radość komuś, kogo lubimy!

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Sobota - 27 października 2018 r. – Przemyśl, Rynek

18.00 – 19.30  Nocna prezentacja i pokaz balonu

 

Niedziela - 28 października 2018 r.

10:00 - Stoisko Poczty Polskiej  -  sprzedaż i wysyłka okolicznościowych kart  pocztowych

14:00 – Start balonu  poczty balonowej

 

Poczta balonowa to najstarszy rodzaj poczty powietrznej. Przesyłki z miejsca lądowania balonu dostarcza się do najbliższego urzędu pocztowego, skąd są wysyłane do adresatów. Pierwsza poczta została przetransportowana balonem 7 stycznia 1785 roku. Był to przelot z Dover w Anglii do Francji w pobliże Calais.

W czasach I wojny światowej z oblężonym Przemyślem, komunikacja odbywała się dzięki samolotom, oraz poczcie balonowej.

Wykorzystanie poczty lotniczej wymusiło całkowite otoczenie od 26 IX do 9 X 1914 roku Twierdzy Przemyśl przez rosyjską armię oblężniczą. Zadanie to wykonywała 11 kompania lotnicza korzystająca z polowych lotnisk pod Przemyślem w miejscowościach: Żurawica, Hureczko, Buszkowice i Pikulice. „Fliegerkompagnie 11” dysponowała 4 samolotami Aviatik B.I i Lohner B.I oraz 2 samolotami. D.F.W. B.I. 

Od 20 stycznia do 20 marca 1915 roku wypuszczono z twierdzy 10 balonów papierowych z korespondencją. Lądowały one na Zakarpaciu w okolicach Użgorodu oraz koło Koszyc, dwa balony wpadły w ręce Rosjan, los innych jest nieznany. 19 marca wypuszczono 4 załogowe, papierowe balony z pocztą. Niesione wiatrem załogi lądowały na terenie wroga w okolicach Sokala i Nowogrodu Wołyńskiego oraz w pobliżu Brześcia Litewskiego. Ostatni lot samolotów z twierdzy miał miejsce w dniu kapitulacji 22 marca. Jedna załoga dotarła do Brzeska, drugi z samolotów zestrzelili Rosjanie.

 

balon_w_twierdzy_3768_03_a.jpeg

 

 

Regulamin „Poczty Balonowej”

organizowanej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

w dniu 28  października 2018 r. na trasie Przemyśl Rynek - UP Przemyśl 2 

 

 

1. Organizatorami „Poczty Balonowej‘’ są:

► Urząd Miejski w Przemyślu

► Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie

► Region Sieci Poczty Polskiej  w Rzeszowie

 

2. ”Poczta Balonowa” zostanie zorganizowana w dniu 28 października 2018 r. z okazji uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecia Garnizonu Przemyśl. Start balonu nastąpi z płyty Rynku w Przemyślu. Przewóz przesyłek nastąpi balonem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Rzeszowie.

 

3. Do przewiezienia „Pocztą Balonową” zostaną dopuszczone listy ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i kartki okolicznościowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowymi zagranicznym.

 

4. Z okazji Poczty Balonowej zostanie wydana kartka okolicznościowa:

„100-lecie Niepodległości 1918-2018. Przemyśl.” którą można nabyć  w UP  Przemyśl 1, ul. 3-go Maja 25, 37-700 Przemyśl, e-mail: oraz w dniu 28 października na stoisku pocztowym podczas uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecia Garnizonu Przemyśl.

 

karta-pocztowa-100lecie+stempel_WZ.jpeg

 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24 października 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Przemyśl 1, ul. 3 Maja 25, 37-700 Przemyśl 1 z dopiskiem na kopercie „Poczta Balonowa”.

 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” będą również przyjmowane w dniu 28 października 2018 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym podczas trwania imprezy na przemyskim Rynku.*

 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym wydanym z tej okazji.

 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Balonową” po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Przemyśl 1 zostaną przewiezione na Stoisko okolicznościowe.

 

9. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Balonową” pracownicy Urzędu Pocztowego Przemyśl 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie – członkowi załogi balonu celem przewiezienia ich „Pocztą Balonową”.

 

10. Po przewiezieniu „Pocztą Balonową” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka załogi balonu – upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem okolicznościowym o treści: „Przewieziono Pocztą Balonową na trasie Rynek Starego Miasta Przemyśl–UP Przemyśl 2”. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

 

11. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek Pocztą Balonową odpowiadają Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie oraz Region Sieci w Rzeszowie.

 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej w dniu 8 października 2018 roku.

 

poczta_balonowa_plakat.jpeg

 

 

 

* Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 19-10-2018 10:42
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 19-10-2018 15:05