Gotowość służb miejskich do nadchodzącej zimy 2018/2019 sprawdzona.

   W dniu wczorajszym tj. 18 października br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla odprawie przewodniczył Maciej Jacek Szeremeta - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

 
   W trakcie spotkania zostało sprawdzone przygotowanie służb, inspekcji i straży, spółek miejskich jak również jednostek i wydziałów podległych Prezydentowi Miasta do sezonu zimowego 2018/2019.

Zakres tematyczny odprawy obejmował:

- utrzymania podczas nadchodzącej zimy na właściwym poziome dróg i ulic, sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i elektroenergetycznych, a także procedur postępowania podczas sytuacji nadzwyczajnych,

- kontroli i usuwania z dachów zalegającego śniegu przez właścicieli, zarządców budynków
w tym obiektów wielkopowierzchniowych użytku publicznego,

- przygotowanie i utrzymywanie placówek oświatowych w okresie niskich temperatur
i obfitych opadów śniegu,

- pomoc dla osób samotnych i bezdomnych zwłaszcza w przypadku wystąpienia wysokich spadków temperatur.

    W spotkaniu uczestniczyli m. in : Pan Mariusz Iwaniszyn - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, Pan Kazimierz Stec Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, bryg. mgr inż. Adam Sosnowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Pan Tomasz Baran - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu kom. Jerzy Kruczek - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP Przemyśl.

Zdjęcia: J. Dzik WSOiZK w/m
Publikacja WSOiZK w/m

Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 19-10-2018 09:23

Na skróty