26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Przemyślu

    IX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się 25 czerwca br. w Przemyślu. Obrady radnych odbywające się w sali narad Urzędu Miejskiego prowadził Przewodniczący Sejmiku Andrzej Matusiewicz, a uczestniczył w nim także Zarząd Województwa z Marszałkiem Województwa Zygmuntem Cholewińskim oraz Parlamentarzyści Ziemi Przemyskiej, a także Dyrektorzy Departamentów w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim.
    Radni wojewódzcy obok dyskusji i głosowania nad przedłożonymi projektami uchwał, mieli również okazję do wysłuchania wystąpień Prezydenta Miasta Przemyśla, Starostów: Przemyskiego, Lubaczowskiego, Jarosławskiego i Przeworskiego oraz Burmistrzów: Lubaczowa, Przeworska i Jarosławia. W imieniu wójtów swoje wystąpienie wygłosił Przewodniczący Konwentu Wójtów Powiatu Przemyskiego.
    Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wiesław Jurkiewicz zwracając się do zebranych na sali, przede wszystkim przedstawił dotychczasowe osiągnięcia we współpracy samorządu wojewódzkiego z samorządem Miasta Przemyśla, a także propozycje najbliższych wspólnych działań. Radni po zakończeniu sesji zwiedzili nasze miasto – w tym plac budowy nowej siedziby Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGWyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Przemyślu

JPGWyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Przemyślu

JPGWyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Przemyślu

Opublikował:  | Data publikacji: 02-07-2007 11:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15