16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Za nami konferencja pt. „Efekty projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie subregionu przemyskiego"

W poniedziałek, 15 października br. w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyła się konferencja pt. „Efekty projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie subregionu przemyskiego". Konferencja była współorganizowana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

PARR logo.jpeg

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele instytucji z Miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego, którzy poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na co dzień przeciwdziałają oraz zapobiegają bezrobociu, zjawiskom wykluczenia społecznego, doskonalą kadry, rozwijają przedsiębiorczość oraz kształcą ustawicznie. Wśród zgromadzonych gości byli m.in.: Tadeusz Bobek - Wójt Gminy Krasiczyn, ks. Artur Dec - wicedyrektor Caritas Archidiecezji w Przemyślu i Renata Lewicka - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu.

 

parr (3).jpeg

 

Konferencję rozpoczął Kamil Niklewicz - Prezes Zarządu PARR S.A. witając zgromadzonych gości, a następnie moderował spotkanie. W konferencji wziął udział również Maciej Karasiński - Dyrektor WUP w Rzeszowie ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, który zachęcił to korzystania z instrumentów finansowych RPO WP 2014-2020.

 

parr (5).jpeg

 

Następnie efekty realizowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprezentowali prelegenci. Pan Piotr Pyszczuk - Kierownik Biura Rozwoju Przedsiębiorczości PARR S.A. zaprezentował efekty projektów dot. promocji przedsiębiorczości realizowane przez PARR S.A. Pani Agnieszka Muzyczka - Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy, która zaprezentowała efekty projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". Następnie głos zabrał dr Jan Zięba - Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSW w Przemyślu zaprezentował realizowane projekty przez uczelnie dot. praktyk studenckich. Przykład wykorzystania środków z EFS na utworzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Nad Jaworem" wspierającego dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi przedstawił Andrzej Berestecki - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu. Zaś Robert Rybak - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr w Przemyślu zaprezentował projekt pt. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZi U nr 1 w Przemyślu 2016-2019", którego celem jest rozszerzenie współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi oraz poprawa jakości przygotowania absolwentów do zatrudnienia. Ostatnim prezentującym był przedstawiciel Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Józef Kołodziej, który przedstawił założenia Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 17-10-2018 15:21