6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwa II nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego w ramach projektu realizowanego przez PARR S.A.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu II naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

 

PARR logo.jpeg

 

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, wykonujących pracę na terenie subregionu przemyskiego.

 

 

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych od firm z całego kraju, w której znajdują się usługi o charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw mogą rozwijać swoje kompetencje.

 

 

 

 

Wsparcie w ramach projektu jest ukierunkowane w szczególności na:

  • pracownikach powyżej 50 roku życia,
  • pracownikach o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 - wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym),
  • usługi prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji.

 

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 8000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) może wynieść nawet 80%.

 

Formularze zgłoszeniowe w ramach II naboru do projektu można składać od 08.10.2018 do 26.10.2018.

 

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie

www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

 

Biuro projektu:

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

 

PARR 1.jpeg

PARR2.jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 11-10-2018 15:33