15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Społecznie Zorganizowani – model aktywizacji i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising”

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej[1] działające na obszarze Miasta Przemyśla do współpracy w projekcie pn. „Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising”. Projekt pozwoli zaadaptować brytyjski model aktywizacji lokalnych społeczności (organizowania społecznego), przyczyniając się m.in. do poprawy przepływu informacji na linii mieszkaniec - instytucja - mieszkaniec w zakresie konkretnych potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokojenia.

W ramach projektu sześciu mieszkańców Przemyśla ukończy szkolenie z zakresu Community Organising. Tym samym pozna zasady aktywnego słuchania, dowie się, w jaki sposób badać i identyfikować lokalne potrzeby, angażować ludzi do współpracy oraz kreować oddolne inicjatywy bazujące zarówno na kompetencjach, jak i potrzebach mieszkańców.

Już wkrótce Miasto odwiedzi Partner Zagraniczny – Community Organisers Ltd. Celem wizyty będzie poznanie Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji oraz udział w spotkaniach warsztatowych dotyczących brytyjskich doświadczeń z zakresu organizowania społecznego i sposobu wykorzystania ich w Polsce. Będzie to także przestrzeń dla Państwa do zapoznania się z ideą organizowania społecznego.

W brytyjskiej metodologii kluczowa jest współpraca z lokalnymi organizacjami, dlatego zależy nam na Państwa włączeniu się w wypracowanie modelu adekwatnego do sytuacji Miasta. Dlatego gorąco zapraszamy do współpracy, której celem będzie wspólne stworzenie dla Organizatorów Społecznych przyjaznej przestrzeni do inicjowania trwałej zmiany w lokalnych społecznościach. Porozmawiajmy o obszarach wymagających wsparcia, zdefiniujmy kierunki działań i wypracujmy razem mechanizmy, które zagwarantują trwałość nowego rozwiązania. Jako podmiot ekonomii społecznej macie Państwo możliwość zostać współautorami i pionierami tego modelu w Polsce, kreatorami innowacyjnych rozwiązań w ujęciu podmiotowym, ale także zyskacie szansę, aby członek Państwa organizacji sam przeszedł proces wsparcia i został Organizatorem Społecznym.

Organizacje zainteresowane projektem i/lub gotowe podjąć współpracę zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: zorganizowani@cds.krakow.pl. Pozostałych informacji będziemy udzielać na bieżąco, drogą mailową.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. 

Zapraszamy!

PDFPOBIERZ PLIK - Informacja dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych udziałem w projekcie
 

Plakat_Spolecznie_Zorganizowani.jpeg

[1] Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), Spółdzielnie, Spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

 

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 05-10-2018 08:39