10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki naboru deklaracji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” - Poddziałanie 3.3.1 (kotły gazowe, kotły na biomasę, przyłącza ciepłownicze)

Poniżej prezentujemy ostateczne listy rankingowe budynków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” oraz budynków znajdujących się na liście rezerwowej w zakresie Poddziałania 3.3.1 RPOW WP na lata 2014-2010 (kotły gazowe, kotły na biomasę, przyłącza ciepłownicze).

PDFLista rankingowa budynków jednorodzinnych, mieszkań indywidualnych

PDFLista rankingowa budynków zbiorowego zamieszkania

PDFLista rankingowa budynków niezakwalifikowanych do udziału w projekcie

PDFLista rankingowa rezerwowa budynków zbiorowego zamieszkania.pdf

 

Informujemy, że budynki zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną ujęte w zakresie rzeczowym przygotowywanego przez Gminę Miejską Przemyśl wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten zostanie złożony do 27.09.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego gdzie następnie zostanie  poddany ocenie formalnej i merytorycznej. Wyniki oceny będą znane początkiem kwietnia 2019 r.

W przypadku budynków ujętych na liście rezerwowej, możliwość zakwalifikowania do projektu będzie istniała w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie budynku ujętego na liście budynków zakwalifikowanych. Ostateczne listy budynków zakwalifikowanych będą znane po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco przez stronę internetową www.przemysl.pl (zakładka „Wymiana źródeł ciepła - dotacje).

baner_ekologiczny.jpeg

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 19-09-2018 16:00