-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt parasolowy pt. „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – Twierdzy Przemyśl" nagrodzony podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

5 września 2018 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbyła się uroczystość  wręczenia nagród dla Projektów Karpackich. Nagrodzony został projekt parasolowy pt. „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – Twierdzy Przemyśl" zrealizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Nagrodę odebrał Dawid Lasek Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki - Polska.

 

W ramach projektu parasolowego 22 partnerów w ramach 10 mikroprojektów podjęło szereg działań w Polsce oraz na Ukrainie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych poprzez promowanie infrastruktury "Twierdzy Przemyśl". Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w opracowywaniu projektu a także była zaangażowana w realizację trzech mikroprojektów.

 

PARR logo.jpeg

 

W ramach mikroprojektu pt. "NASZE FORTY - WSPÓLNA HISTORIA - współpraca na rzec zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionie przygranicznym" PARR S.A. we współpracy z Lwoskim Pałacem Sztuki m.in. zorganizowała na Forcie X "Orzechowce" w Ujkowicach rekonstrukcję historyczna pt. "Odbicie Twierdzy Przemyśl". Będącym największym w regionie widowiskiem z okresu I wojny światowej . Inscenizacja odbyła się po zmroku, co stworzyło niepowtarzalny efekt walk w porze nocnej, przy bogatej pirotechnice oraz efektach świetlnych i dźwiękowych.
Dzięki mikroprojektowi pt. „Rozwój wsparcia informacyjnego dla podniesienia wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy - Twierdzy Przemyśl" powstał Portal "Twierdza Przemyśl", zaś w ramach mikroprojektu pt. "Mosty współpracy - sport i rekreacja dzieci i młodzieży w obszarach przygranicznych" zostały zorganizowane imprezy sportowe promującego bogactwo historyczne Twierdzy Przemyśl: downtown, międzynarodowe turnieje koszykówki, zawody narciarskie i snowboardowe oraz zawody Nordic Walking.

 

PARR.jpeg

 

 

Więcej informacji nt. nagrodzonych projektów na stronie Programie Operacyjnego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 17-09-2018 14:36