13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki naboru deklaracji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” - Poddziałanie 3.3.2 (kotły na ekogroszek)

Poniżej prezentujemy ostateczne listy rankingowe budynków zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” w zakresie Poddziałania 3.3.2 RPOW WP na lata 2014-2010 (kotły na ekogroszek)

Lista rankingowa budynków jednorodzinnych, mieszkań indywidualnych - PDF3.3.2_Lista rankingowa_budynki jednorodzinne.pdf

Lista rankingowa budynków zbiorowego zamieszkania - PDF3.3.2_Lista rankingowa_budynki zbiorowe.pdf

Informujemy, że budynki zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną ujęte w zakresie rzeczowym przygotowywanego przez Gminę Miejską Przemyśl wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten zostanie złożony do 27.09.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego gdzie następnie zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej będą znane początkiem kwietnia 2019 r. W przypadku uzyskania dofinansowania na jego realizację o dalszych etapach będą Państwo informowani przez stronę internetową www.przemysl.pl (zakładka „Wymiana źródeł ciepła - dotacje).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl