24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendia Prezydenta Miasta wręczone!

71 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych otrzymało w tym roku stypendia Prezydenta za wybitne osiągnięcia w nauce, olimpiadach przedmiotowych oraz sporcie. Uroczystość wręczenia odbyła się 13 września w sali narad Urzędu Miejskiego, a wyróżnionym towarzyszyli dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice. Dyplomy będące formalnym potwierdzeniem przyznania stypendium wręczali Prezydent Miasta Robert Choma oraz Zastępca Prezydenta Janusz Hamryszczak. Wśród zaproszonych gości znalazł się także Andrzej Pichur fundator niektórych stypendiów dla sportowców.

Stypendia Prezydenta Miasta zostały przyznane na podstawie Uchwały nr 71/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2018r.

Aby uzyskać prawo do ubiegania się o Stypendium należało spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

  • 5,6 w przypadku uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
  • 5,4 – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych,

2) zostać laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad

3) uzyskać wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

W związku z powyższym przyznano Stypendia Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w nauce 71 uczniom, wśród których znajduje się :

- 29 uczniów ze szkół podstawowych, z czego 19 uczniów uzyskało średnią 5,6; 3 uczniów jest laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych a 7 uczniów ma szczególne osiągnięcia sportowe

- 42 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych  z czego 9 uczniów uzyskało średnią 5,4; 20 uczniów jest laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, a 13 uczniów ma szczególne osiągnięcia sportowe.

 

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-09-2018 16:03