14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie rezolucji dotyczącej sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim

Czas i doświadczenie zdobyte w czasie blisko dwudziestoletniej służby samorządowca nauczyły mnie, że okres kampanii wyborczej rządzi się swoimi prawami. Dla przeciętnego obserwatora sceny politycznej niektóre ekwilibrystyczne zagrywki stosowane wobec przeciwników w wyborach, bądź po prostu dla chęci zaistnienia w świadomości społecznej, stają się niezrozumiałe i absurdalne, a często wykraczają poza granice ogólnie przyjętych norm zachowania.

Taką absurdalną manipulacją polityczną była dla mnie próba wykorzystania mojej osoby i sprawowanej funkcji podczas dyskusji oraz przedstawiania treści rezolucji Rady Miejskiej w Przemyślu dotyczącej protestujących w przemyskim szpitalu pielęgniarek podczas posiedzenia 13 września br. W wersji przedstawionej przez inicjatorów rezolucji, zostałem zaproponowany, jako mediator pomiędzy protestującymi i Zarządem Województwa. Propozycja na pierwszy rzut oka wydaje się oczywista – gospodarz miasta w naturalny sposób jest predestynowany do takiej roli. Autorzy rezolucji popełnili jednak klasyczne faux pas, bowiem nie poinformowali głównego zainteresowanego, czyli mnie o tym fakcie. Dowiedziałem się o nim bezpośrednio przed samą sesją Rady. Nic mi również nie wiadomo o tym, żeby pomysł ten został skonsultowany z protestującymi pielęgniarkami. Tak więc podczas próby doprowadzenia do rozwiązania sporu, Radni Platformy Obywatelskiej sami oblali egzamin z mediacji i to w iście spektakularny sposób.

Naturalnie nie odżegnuję się od próby pomocy w rozwiązaniu konfliktu w przemyskim szpitalu, uważam że jest to nawet mój obowiązek, jako Prezydenta Miasta. Prowadzę rozmowy z protestującymi Paniami, na bieżąco monitoruję działania samorządu województwa i jestem w stałym kontakcie z Zarządem Województwa. Nie robię tego jednak w świetle kamer i nie szukam rozgłosu. Jak mówiłem na sesji same zainteresowane blisko miesiąc temu proponowały mi rolę mediatora, co jest dla mnie wyrazem ogromnego zaufania, jednak Zarząd Województwa zdecydował się na wybór osoby spoza naszego Miasta, twierdząc że będzie bardziej obiektywna. W całej sprawie jednak najważniejsze jest to, aby doprowadzić do zażegnania konfliktu i znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Proszę więc, aby to było głównym celem wszystkich osób mających możliwość działania, a nie bieżące, doraźne i dość iluzoryczne korzyści polityczne.

Prezydent Miasta

Robert Choma

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-09-2018 10:59