17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pierwszy dzień szkoły – uroczystość w I Liceum Ogólnokształcącym

Około 10. 300 uczniów przemyskich szkół usłyszało 3 września pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego 2018/2019. Wyjątkową oprawę miała uroczystość rozpoczęcia roku w I Liceum Ogólnokształcącym. W auli najstarszej w Przemyślu szkoły pojawił się Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Biskup Stanisław Jamrozek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Bogusław Zaleszczyk z Wiceprzewodniczącym Robertem Balem oraz z delegacją radnych, Prezydent Miasta Robert Choma ze swoimi zastępcami, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Bernadeta Jasińska. Obok przywitania uczniów szkoły ich obecność była związana z uroczystym aktem wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Rozwoju Badmintona – hali sportowej, która powstaje przy budynku I LO.

- Bardzo dziękuję Państwu, że dbacie nie tylko o rocznice naszej szkoły, ale także patrzycie na nasze dzieje myśląc o przyszłości, sięgając w przeszłość. Choćby poprzez nazwy sal lekcyjnych przypominacie ważne postacie, które współtworzyły historię Polski. Zachęcam młodzież do angażowania się w sprawy publiczne i zachęcam Państwa abyście się kierowali przynajmniej dwiema zasadami, dwiema starożytnymi cnotami – virtu i prudentia. Przede wszystkim odwaga, męstwo w działaniu, odważne podejmowanie decyzji i konsekwentne dochodzenie do celu. Ale tej odwadze zawsze musi towarzyszyć roztropność – roztropne działanie. – tymi słowami zwrócił się do uczniów i grona pedagogicznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Życzenia na rozpoczynający się rok szkolny złożyli również Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, Piotr Pilch członek zarządu Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Robert Choma, a w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Bernadeta Jasińska.

- Chciałbym kończąc to co rozpocząłem szesnaście lat temu podziękować Państwu – gronu pedagogicznemu, Panu Dyrektorowi – za licznych absolwentów, olimpijczyków, za bardzo znaczące wyniki zarówno w nauce, jak i sporcie. Dziękuję absolwentom, że przyznajecie się zawsze do swojej szkoły, a Wam młodym, że wybraliście I Liceum – kiedyś to na pewno docenicie. (…) Dzisiejszy patriotyzm to jest znajomość języka polskiego, polskiej kultury, literatury, historii, a także codzienna praca i dobre wykonywanie tego gdzie każdego z nas Pan Bóg postawił na swoim miejscu. To jest dzisiejszy wymiar patriotyzmu z głębokim zakorzenieniem w naszej historii – o tym między innymi wspomniał w swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Przemyśla.

Przed krótkim programem artystycznym przygotowanym przez uczniów Dyrektor Szkoły Tomasz Dziumak zaprosił gości do złożenia podpisów na akcie erekcyjnym upamiętniającym budowę Centrum Rozwoju Badmintona. Potomni będą mogli w nim znaleźć autografy: Bpa Stanisława Jamrozka, Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, przedstawiciela Polskiego Związku Badmintona Dariusza Stańko i samego Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Tomasza Dziumaka. Te same osoby uczestniczyły w akcie wmurowania powstającej hali sportowej. Przypomnijmy, że na realizację tej długo oczekiwanej inwestycji przyznano kwotę dofinansowania w wysokości 3 200 000 zł, co wynika z przyjęcia do planu rocznego na rok 2017 w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Program Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 8 142 100 zł, a zakończenie budowy przewidziano na 2019 rok.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 04-09-2018 15:38
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 04-09-2018 15:49