13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zielony Rynek zostanie poddany gruntownej modernizacji. Miasto otrzymało na ten cel milion złotych dofinansowania

Już niebawem Zielony Rynek w Przemyślu zostanie gruntownie przebudowany. Miasto otrzymało właśnie na ten cel prawie milion złotych. Dofinansowanie tej długo oczekiwanej przez mieszkańców nadsańskiego grodu inwestycji pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

W piątek, 10 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Janusz Hamryszczak – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Piotr Pilch - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego podpisali umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

 

podkarpackie3.jpeg

 

Głównym założeniem programu „Mój Rynek” jest polepszenie warunków życia mieszkańców. Targowiska, które zostaną zrealizowane w ramach środków PROW 2014 – 2020 docelowo będą miały formę nowoczesnych miejsc, w których przede wszystkim możliwa będzie bezpośrednia sprzedaż swoich własnych produktów przez lokalnych rolników. To niezwykle istotne, bowiem dzięki temu, będzie możliwe pominięcie całej rzeszy pośredników, a wówczas produkty sprzedawane na targowisku będą naturalnie tańsze. Ponadto zmodernizowanie placów targowych ma przyczynić się do poprawy działalności gospodarczej miejscowej społeczności.

 

podkarpackie2.jpeg

 

Zakres robót objętych dofinansowaniem obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie powierzchniowe nawierzchni, podbudowę  i nawierzchnię na placach i zjazdach, schody terenowe i zieleńce, budowę zadaszeń i straganów, instalację wodociągową policznikową podziemną, wykonanie instalacji kanalizacji podziemnej, wykonanie instalacji odwodnienia terenu. A także: przebudowę zasilania pawilonów handlowych, instalację oświetlenia terenu placu oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

 

podkarpackie1.jpeg

 

Gmina Miejska Przemyśl otrzymała na realizację przedsięwzięcia  999 847 zł. Dodatkowy, szacunkowy wkład własny miasta wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Zakończenie prac przy modernizacji Zielonego Rynku wstępnie zaplanowano na lipiec 2020 roku.

 

 

 

 

 

Tekst: Agata Czereba

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski w Rzeszowie - podkarpackie.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 16-08-2018 09:42