4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie dot. przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 1,172 linii kolejowej Nr 120 Hurko-Krówniki, zlokalizowanego w ciągu drogi niepublicznej bocznej od ulicy Ofiar Katynia w Przemyślu

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 1,172 linii kolejowej Nr 120 Hurko-Krówniki (wspólny z linią Nr 123 Hurko-Krówniki (sz) w km 1,520) w m. Przemyśl w ciągu drogi niepublicznej i braku podjęcia działań przez lokalny samorząd w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 27.08.2018 r. Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, adres - ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (telefon kontaktowy 017 7111 321)".

przejazd lkolejowy.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-08-2018 16:02