19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

25-lecie partnerstwa miast Przemyśl – Paderborn pod egidą Świętego Liboriusza

Od 28 do 31 lipca w partnerskim Paderborn przebywała delegacja przemyskiego samorządu z Prezydentem Miasta Robertem Chomą, wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Adamem Łozińskim, Januszem Zapotockim i Robertem Balem oraz przedstawicielami przemyskiego PWiK-u. W ten sposób uczciliśmy jubileusz 25-lecia współpracy partnerskiej między Przemyślem a Paderborn, który obchodzono  w ramach Święta Liboriusza, patrona Paderborn.

Przemyska delegacja wzięła udział w uroczystym wyniesieniu relikwii Świętego Liboriusza, które zostały niegdyś sprowadzone z francuskiego Le Mans oraz pontyfikalnej Mszy św. połączonej z procesją. Bardzo uroczystym punktem pobytu była również uroczystość oficjalna w Ratuszu z udziałem radnych Rady Miejskiej Paderborn, przedstawicieli niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn, gości z miast partnerskich Bolton i Le Mans oraz licznie przybyłych innych zaproszonych osób.

 

 


W uroczystości wzięli również udział burmistrzowie Paderborn poprzednich kadencji: Wilhelm Lüke (Honorowy Obywatel Przemyśla, który podpisywał umowę między miastami), Heinz Paus oraz obecny burmistrz – Michael Dreier. W okolicznościowych przemówieniach podkreślano m.in. wagę dobrych kontaktów między miastami, dziękowano osobom za aktywną działalność na rzecz wspólnego partnerstwa. Wspomniano również osobę Heidi Wernerus – Neumann, założycielkę Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl oraz niestrudzoną propagatorkę działań na rzecz rozwoju kontaktów polsko – niemieckich. Delegacja z Przemyśla, złożyła wiązankę kwiatów na jej grobie.

 

 

Minutą ciszy uczczono również pamięć Dietera Barthy, który zmarł nagle parę dni przed planowanym jubileuszem.  W 1991 r. jako pierwszy przedstawiciel miasta Paderborn przyjechał do Przemyśla, niedługo po podpisaniu przez rząd polski i niemiecki "Paktu o dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy pomiędzy Polską a Niemcami". Rok później zostały nawiązane pierwsze kontakty między II Liceum Ogólnokształcącym a Gimnazjum Goerdelera, a w 1993 r. została podpisana oficjalna umowa o współpracy między naszymi miastami. To dzięki m.in. niemu przemyski Szpital otrzymał 2 karetki. Prezydent Miasta Przemyśla  przekazał na ręce Burmistrza Paderborn kondolencje dla jego rodziny.

 

 

Podczas uroczystości oficjalnej w Ratuszu w formie wspólnego Oświadczenia zostały również odnowione zapisy umowy zawartej 14 maja 1993 r.

Uroczystą oprawę oficjalnego spotkania zapewnił przemyski zespól muzyczny  „Simple Music Team”, który wieczorem dał plenerowy godzinny koncert dla mieszkańców Paderborn.

W ramach obchodów w Muzeum Miasta została również otwarta wystawa fotograficzna  pt. „Przemyśl oczami mieszkańców Paderborn”.

W trakcie pobytu Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Ryszard Lewandowski złożył wizytę w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów (STEB) aby odnowić  kontakty, wymienić się doświadczeniami oraz przekazać zaproszenie na 100 – lecie PWiK-u, które planowane jest w 2019 r.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-08-2018 15:55
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 06-08-2018 15:03