15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie sesji nadzwyczajnej z dnia 23 lipca 2018 r.

23 lipca 2018 r. Przemyśla Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu na wniosek Prezydenta Miasta zwołał sesję nadzwyczajną poświęconą dwóm bardzo ważnym zagadnieniom: dokończeniu modernizacji „Zielonego Rynku” oraz przystąpieniu Miasta do rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

Tryb zwołania sesji został mocno skrytykowany przez radnych klubu Platformy Obywatelskiej zasiadających w Radzie Miejskiej. Pragnę więc zwrócić uwagę, że tryb ten nie jest niczym nowym ponieważ co jakiś czas, niezależnie od kadencji, zachodzi konieczność zwołania sesji poza standardowym trybem.

Sprawa modernizacji „Zielonego Rynku” nie jest nowym projektem i nikogo nie powinna ona zaskoczyć. W uchwale budżetowej na ten rok wskazano to zadanie do realizacji z uzasadnieniem, że jesteśmy w trakcie starań się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel, co udało się osiągnąć - uzyskaliśmy milion złotych dofinansowania. Zdziwienie budzą więc stwierdzenia sugerujące, że jest to nowy temat. Zdziwienie budzą także zastrzeżenia Pana Radnego Wojciecha Błachowicza do samego projektu modernizacji, ponieważ to właśnie on w kadencji 2010-2014, pełniąc funkcję zastępcy Prezydenta,  odpowiadał za jego opracowanie. Należy przy tym przyznać, że prowadził długie i żmudne negocjacje z kupcami działającymi na „Zielonym Rynku”

W czasie konferencji prasowej poprzedzającej obrady Komisji Rady jak i samej sesji, Radni Platformy Obywatelskiej, zaprotestowali przeciwko ograniczaniu dyskusji w sprawie tych ważnych tematów. Sugerowali, że 15 minut na projekt na Komisji to zdecydowanie za mało. Faktycznie dyskusja na komisji trwała prawie 1,5 godziny i została zakończona przez prowadzącego obrady tylko dlatego, że nie było dalszych głosów w dyskusji. Oczywiście na sesji dyskusja mogła być nadal prowadzona, gdyby nie fakt, iż Radni Platformy Obywatelskiej, także Ci obecni na posiedzeniu Komisji odmówili w niej udziału. Po podpisaniu listy obecności – wyszli z obrad.

Mieszkańcom Miasta pozostawiam ocenę takiego zachowania. Zwracam jedynie uwagę, że podstawowym obowiązkiem Radnego jest udział w sesjach i posiedzeniach komisji, do której składu należy. Jeżeli ktoś nie zgadza się z propozycją uchwały, zawsze ma prawo ją skrytykować czy zagłosować przeciwko jej podjęciu. Odmowę udziału w obradach może uzasadniać jedynie brak odwagi przed oddaniem głosu „przeciw” przy podejmowaniu decyzji w sprawie zadań, na których realizację nasi Mieszkańcy czekają: tak w zakresie nowych mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”, jak i modernizacji „Zielonego Rynku”. Może to być również niechęć do zagłosowania „za”, a tym samym poparcie działań Prezydenta Miasta i Radnych koalicji PiS - Regia Civitas.

Prezydent Miasta

Robert Choma

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 25-07-2018 14:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-07-2018 10:13