15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

marszalek_logo.jpeg

 

 

K O M U N I K A T

 

24 lipca 2018 r.  upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

 

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.

 

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z  2018 poz. 21 z późn. zm.), prowadzący działalność z zakresu ustaw:

 

•      z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

•      z dnia 20 stycznia 2005 r. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

•      z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

•      z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

•      z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

•      z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

 

Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia – Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod numerami telefonów:

17 773 60 24;

17 747 63 34-35;

17 773 60 58;

17 747 63 32;

17 773 60 40;

17 747 69 25.

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 03-07-2018 11:04
Modyfikował: Karol Wilk | Data modyfikacji: 03-07-2018 11:21