17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miasto zawarło porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską

Miasto Przemyśl zawarło porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską. Umowa sygnowana podpisami Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Adama Łozińskiego oraz Rektora PWSW – Pawła Treflera nabrała pełnej mocy prawnej w dniu jej podpisania, tj. 1 czerwca tego roku.

 

Miasto w ramach podpisanego z Uczelnią porozumienia, zamierza w pełni wykorzystać posiadany przez Szkołę potencjał oraz jej ogromne zasoby do wzmacniania pozycji Przemyśla jako centrum gospodarczego i kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Tym samym chce także rozwijać funkcje ośrodka szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych.

 

pwsw.jpeg

 

Głównymi obszarami współpracy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl oraz Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską będą między innymi: dostosowanie oferty edukacyjnej szkół średnich podległych Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu do aktualnie istniejących, ale także do dopiero planowanych kierunków kształcenia prowadzonych przez przemyską Uczelnię - przy czym strony będą zwracały szczególną uwagę na aktualne potrzeby polskiej gospodarki oraz lokalnego, a nawet regionalnego rynku pracy.

Miasto Przemyśl wraz z rodzimą Alma Mater zamierzają połączyć siły w zachęcaniu młodzieży do studiowania w nadsańskim grodzie. Przy tym kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni zobowiązała się do wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów, przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych w ramach projektów dofinansowanych, wnioskowanych przez Uczelnię, a także udostępniania zasobów bibliotecznych i laboratoriów będących własnością PWSW na potrzeby zajęć z wybitnie zdolnymi uczniami.

 

Zarówno Miasto jak i Szkoła doskonale zdają sobie sprawę z wagi nawiązanej współpracy i jej nieocenionej roli w kontekście kształcenia młodych pokoleń w oparciu o współdziałanie szkół średnich, uczelni oraz pracodawców. Owa współpraca przysłuży się nie tylko władzom miasta, czy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Jesteśmy pewni, że będzie miała ona niebagatelne znaczenie dla rozwoju całego regionu.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska już od pewnego czasu konsekwentnie poszerza współpracę z kolejnymi partnerami. Do tej pory przemyska uczelnia porozumiała się nie tylko z władzami Miasta Przemyśla. W tym roku podobną umowę podpisała z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej. Ale władze Szkoły stawiają także na partnerów naukowych – na swoim koncie mają porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

startup-849805_960_720.jpeg

 

 

tekst: Agata Czereba

fot.: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska

fot. pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 02-07-2018 18:19
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 02-07-2018 18:32