-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza rekrutacja do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna proces rekrutacji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Deklaracje dotyczące udziału w projekcie można będzie składać osobiście w terminie od 9 do 31 lipca br. w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku, pod poniższym adresem:

 

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 26, 37-700 Przemyśl

 

Warunkiem prawidłowo wypełnionej i skompletowanej deklaracji udziału w projekcie jest wcześniejsze zlecenie i opłacenie przez mieszkańca miasta Przemyśla lub Wspólnotę/Spółdzielnię mieszkaniową wykonania weryfikacji technicznej budynku w którym docelowo wymienione zostanie źródło ciepła lub wykonany przyłącz do sieci ciepłowniczej.

 

 

Termin składania zleceń wykonania weryfikacji technicznej w budynkach: od 13 czerwca do 5 lipca 2018 r.

 

 

Do przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków wybrana została firma:

Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 48, 38-400 Krosno

 

Dane kontaktowe:

Numery telefonów: 692-509-109 lub 666-520-905

Adres e-mail: ,

 

 

Koszt wykonania weryfikacji technicznej budynku to:

  • 90 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do MPEC wnioskuje pojedynczy mieszkaniec lub
  • 350 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do MPEC wnioskuje wspólnota/spółdzielnia

 

W kwestii ustalenia dokładnego terminu i przeprowadzenia weryfikacji technicznych w budynkach będą się z Państwem kontaktowali przedstawiciele firmy Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o.

 

Do deklaracji uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy obowiązkowo załączyć następujące załączniki:

  1. oryginał podpisanej jednostronnie Umowy użyczenia miejsca na wykonanie instalacji w liczbie 3 egzemplarzy (Załącznik nr 2 do Regulaminu - umowa użyczenia),
  2. w przypadku posiadacza zależnego (użytkownik, najemca, dzierżawca, itp.) - oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) oraz oryginał zgody właściciela lub administratora budynku na realizację zadania,
  3. w przypadku Wspólnoty mieszkaniowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty kopia uchwały Wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu wspólnoty lub w przypadku pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo,
  4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego (ubóstwo energetyczne) - załączają jedynie osoby spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne.

 

 

Informujemy, że udział w projekcie ma charakter dobrowolny, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

 

 

Aktualne pliki do pobrania:

PDFRegulamin udziału w projekcie_27.06.2018.pdf (990,29KB)

PDFZał. nr 1 do regulaminu - Deklaracja udziału w projekcie_27.06.2018.pdf (701,56KB)

PDFZał. nr 2 do regulaminu - Umowa użyczenia_27.06.2018.pdf (398,69KB)

PDFZał. nr 3 do regulaminu - Druk polecenie przelewu_wspólnota_spółdzielnia_27.06.2018.pdf (26,89KB)

PDFZał. nr 4 do regulaminu - Druk polecenie przelewu_mieszkaniec_27.06.2018.pdf (26,61KB)

PDFZał. nr 5 do regulaminu - Zlecenie wykonania weryfikacji technicznej budynku_27.06.2018.pdf (498,23KB)

PDFPrezentacja_spotkanie informacyjne z mieszkańcami_27.06.2018.pdf (1,72MB)

 

 

Przydatne wzory dokumentów dla budynków zbiorowych przy zbieraniu informacji do deklaracji udziału w projekcie (zbiorcze oświadczenie należy dołączyć do deklaracji):

PDFWzór_Oświadczenie mieszkańca budynku zbiorowego_04.07.2018.pdf (375,37KB)

PDFWzór_Oświadczenie zbiorcze budynku zbiorowego_04.07.2018.pdf (372,39KB)

 

Przydatny wzór dokumentu dla mieszkańca będącego posiadaczem zależnym nieruchomości (wymagany załącznik do deklaracji):

DOCXWzór_Zgoda właściciela budynku_administratora budynku_04.07.2018.docx (17,99KB)

 

 

Banner na stronę UM_17.05.2018.jpeg

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 27-06-2018 13:59
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 04-07-2018 09:25