13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyskie Słowa Niepodległości – i Ty możesz wziąć udział w projekcie

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza mieszkańców Przemyśla do udziału w projekcie "Przemyskie Słowa Niepodległości".
 

przemyskie_slowa_niepodległosci_2018.jpeg

 

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Przemyśla w celebrowanie święta odzyskania przez Polskę niepodległości w niestandardowy, twórczo włączający ich sposób, który zwiększy refleksyjność w tym zakresie, a także będzie mieć charakter edukacyjny. Zwróci uwagę na historię Polski w kontekście ogólnopolskim i odnosić się będzie do uniwersalnych wartości będących częścią polskiej tradycji. Niezmiernie ważny będzie też historyczny kontekst lokalny i to on głównie będzie stanowić kanwę pracy uczestników. Uczestnicy zadania będą mieć możliwość twórczej ekspresji literackiej i plastycznej bazując na historii Przemyśla i okolic, którą będą mogli dogłębnie poznać dzięki uczestnictwu w prelekcji historycznej. Celem zadania jest ponadto stworzenie dla przemyskiej społeczności alternatywnej możliwości włączenia się w obchody świętowania odzyskania niepodległości, innej niż oficjalny, tradycyjny program rokrocznie organizowany w mieście. Realizując zadanie chcemy pokazać, że obchody tej rocznicy to nie tylko podniosłe, oficjalne wydarzenia i uroczystości, ale także powód do radosnego świętowania połączonego z wspólną, twórczą, artystyczną i edukacyjną pracą integrującą społeczność miasta.


 

Wynikiem realizacji projektu ma być również uczczenie przez uczestników i ukazanie w atrakcyjny sposób historii swojej małej ojczyzny - Przemyśla, co stanie się dzięki wydanej publikacji, która trafi w ręce wielu osób spełniając role edukacyjne i wzmacniając poczucie przywiązania do miejsca pochodzenia i codziennego życia. Po zakończeniu szeregu warsztatów i prelekcji uczestnicy będą pracować nad wspólną publikacją, która składać się będzie z części komiksowej stworzonej przez młodzież. Komiks opowiadać będzie o historii wybranych przemyskich bohaterów, miejsc, czy wydarzeń, części reportażowej również dotyczącej zagadnień wybranych przez uczestników i wzbogaconej ich autorskimi fotografiami, części poetyckiej z wierszami zawierającymi refleksje poetów nad wartościami związanymi z polską tradycją, historią i patriotyzmem na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Poezję ubogacą kolaże literackie stworzone przez uczestników. Powstała w ramach projektu publikacja będzie w pełni autorską pracą grup projektowych, jednak powstałe komiksy, reportaże i wiersze nawiązywać będą ściśle do faktów związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym, które są bardzo złożone i istotne.

 

 

W przypadku Przemyśla wydarzenia listopadowe związane były z lwowskimi, potwierdzając odwieczny związek pomiędzy tymi miastami. Pomimo, iż kończyła się wojna, sytuacja pomiędzy ludnością polską i ukraińską zamieszkującą Przemyśl była niestabilna. Walki o odzyskanie miasta trwały od 4 listopada. W samych walk 1918 r., jedną z najistotniejszych ról pełniła młodzież - "Orlęta Przemyskie" - młodzi obrońcy miasta, którzy zginęli w walkach o Przemyśl w latach 1918 -1921. To Orlęta są najbardziej znanym symbolem Przemyśla w kontekście odzyskania niepodległości. Młodzi chłopcy służyli cennymi wskazówkami oficerom i żołnierzom z oddziałów krakowskich nieznających terenu podczas walk w wąskich uliczkach starego miasta. Oczekujemy, że właśnie m.in. nad ich losami pochylą się uczestnicy projektu. W projekcie chcemy zwrócić również uwagę na fakt, że walkach o Przemyśl zaangażowanych w różny sposób było wiele osób, które w późniejszych latach przeszły do historii Polski: Henryk Dobrzański, Władysław Sikorski, Julian Stachiewicz, czy Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Ważną rolę w walkach odegrało też samo usytuowanie miasta, które na pół dzieli rzeka San, w związku z czym mosty na rzece stanowiły często strategiczny punkt prowadzonych walk.

Przedstawione fakty są jedynie namiastką zdarzeń w historii miasta, które stanowić będą podstawę działań projektowych. Realizacja zadania niewątpliwie przyczyni się do ubogacenia obchodów Święta Niepodległości w Przemyślu, proponując uczestnikom szereg wydarzeń dotychczas nieorganizowanych w mieście.

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"

niepodlegla_logo_pl.jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 26-06-2018 10:55
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 26-06-2018 10:58