9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jubileuszowe spotkanie z przyjaciółmi z Paderborn i Egeru

Jubileusz 25-lecia współpracy z Paderborn i 15 – lecia z Egerem, który świętowaliśmy podczas tegorocznego Święta Fajki, zakończył się oficjalnym spotkaniem w sali Przemyskiej Biblioteki Publicznej 18 czerwca br. Był to czas na przypomnienie wszystkich tych lat działań z naszymi partnerami z Niemiec i Węgier, a historię naszych kontaktów przypomniał Prezydent Miasta Robert Choma.

Z podziękowaniami za kontakty, coraz lepsze zrozumienie, prawdziwą przyjaźń, którą wzajemnie sobie okazujemy zwrócili się do zebranych także dr Adrienne Körmendy Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie, Adam Gajdek Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie oraz główni bohaterowie święta Michael Dreier Burmistrz Miasta Paderborn, László Habis Burmistrz Miasta Eger oraz Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Jak przystało na jubileuszowe spotkanie specjalne podziękowania zostały przekazane instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym we współpracy miast:

 • II Liceum Ogólnokształcącemu obchodzącemu 25-lecie współpracy z Gimnazjum Goerdelera w Paderborn oraz jego nauczycielom Ewie Godzień i Elżbiecie Malczyńskiej;
 • I Liceum Ogólnokształcącemu za aktywną wymianę szkolną z Paderborn i Egerem oraz jego nauczycielom Agnieszce Organ, Joannie Juch, Renacie Pobidyńskiej, Monice Buczek i Monice Szoździe;
 • Szkole Podstawowej Nr 4, w ramach której działa dawne Gimnazjum Nr 5 za aktywną współpracę z Egerem w ramach międzynarodowych projektów Comenius i Erasmus oraz nauczycielom Halinie Wiśniewskiej i Jackowi Macinie;
 • Mirosławowi Nodżakowi – wieloletniemu Prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji;
 • Stanisławowi Frankowskiemu.

Specjalne pamiątki – okolicznościowe fajki – otrzymały osoby, które budowały nasze partnerstwo z niemieckim Paderborn od początku:

 • Heinz Paus – były Burmistrz Paderborn (1999 – 2014);
 • Manfered Schlaffer – wiloletni pracownik Urzędu ds. Kultury w Paderborn, organizator wielu jubileuszy zarówno w Paderborn, jak i w Przemyślu, zaangażowany w wymianę zespołów artystycznych;
 • Karl Ernst Neumann – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl, kontynuujący dzieło Heidi Wernerus – Neumann i działający na rzecz rozwoju kontaktów polsko – niemieckich, wspierający od lat Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

Równie specjalne podziękowania – nie tylko od Prezydenta Roberta Chomy, ale także burmistrzów Paderborn i Egeru - otrzymały dwie osoby także od początku pracujące na rzecz partnerstwa po stronie Przemyśla: Barbara Łapka pracownik i przez długi czas naczelnik Wydziału Kultury oraz Iwona Liweń odpowiedzialna od wielu lat w Urzędzie Miejskim za kontakty międzynarodowe.

Jubileuszowe spotkanie uświetnił program muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

 

 


Historia współpracy partnerskiej z Paderborn

 

Pierwsze lata to początek budowania przyjaznych relacji poprzez pokonywanie historycznych i kulturowych barier, przełamywanie krzywdzących stereotypów Polaka i Niemca obecnych w świadomości obu narodów. Miało to istotne znaczenie dla pogłębiania porozumienia między polskim i niemieckim narodem. Szczególnie w aspekcie pełnej tragicznych wydarzeń przeszłości.

 • od 1992 – pierwsza wymiana młodzieży z II LO;
 • 14.05.1993 - podpisanie oficjalnej umowy z Paderborn
 • 1994 r. powstaje „Towarzystwo Przyjaciół Paderborn/Przemyśl” założone w 1994 r. przez Heidi Wernerus – Neumann. (W roku 2019 będą obchodzić 25-lecie);
 • W 1995 r. – nawiązują się pierwsze kontakty między PWiKiem a miastem PB, w przeciągu kolejnych lat nawiązuje się ścisła współpraca miedzy inżynierami obydwu przedsiębiorstw wodociągowych lat zostaje opracowana koncepcja naprawcza dla sieci wodociągowej Przemyśla, a wskutek dalszych działań miasto uzyskuje dofinansowanie  na modernizację oczyszczalni ścieków,
 • 1996 r. zostaje zorganizowana w Przemyślu pierwsza polsko-niemiecka konferencja samorządowa;
 • - następnie przez kolejne lata rozwija się aktywna wymiana kulturalna (wzajemne wizyty zespołów artystycznych: tanecznych i muzycznych), dni kultury polskiej, wystawy artystyczne, fotograficzne, koncerty najpierw orkiestry ZPSM, a potem Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, występy ZPiT „Przemyśl”;
 • wymianę  młodzieży jako jedna z pierwszych zaczęła prowadzić również Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego  „Miteinander” w Przemyślu i Wydział ds.  Młodzieży  UM w Paderborn oraz Klub „Multicult”;
 • 1998 r.  RM w Przemyślu przyznaje tytuły Honorowych Obywateli Miasta Przemyśla - śp. Heidi Wernerus – Neumann, Wilhelm Lűke (były burmistrz);
 • Dzięki współpracy partnerskiej między naszymi miastami lat kilkunastu uczniów przemyskich liceów oraz studentów byłego już Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych miało praktyki językowe w mieście Paderborn. Kilka osób podjęło również studia na tamtejszym uniwersytecie;
 • Stałą wymianę szkolna prowadzi I LO oraz Gimnazjum Schloss Neuhaus z Paderborn;
 • średnio co 2 lata w Przemyślu gości grupa turystyczna z Paderborn i okolic – pobyty organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Paderborn Przemyśl;
 • W dniu 20.10.2009 w UW w Rzeszowie - ceremonia odznaczenia Heidi Wernerus-Neumann Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP przez Wojewodę Podkarpackiego;
 • w 2011 r. nadanie nazwy „Rondo Paderborn” nowemu skrzyżowaniu w Przemyślu, ul. Heidi Wernerus-Neumann;
 • 2015 r. - Wręczenie Honorowego Wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” dla Karla-Ernsta Neumanna, Prezesa Towarzystwa

Historia współpracy partnerskiej z Egerem

W grudniu 2000 r. na zaproszenie dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Mariusza Olbromskiego w Przemyślu gościł Konsul Generalny Republiki Węgierskiej
w Krakowie - Dr Istvan Kovacs. W Muzeum z Konsulem spotkał się również ówczesny Prezydent Miasta Przemyśla  wraz ze swoimi zastępcami. Władze Przemyśla wyraziły chęć nawiązania bliskiej współpracy z jednym z miast węgierskich i liczyły na pomoc Konsula Kovacsa w realizacji tych zamierzeń. Współpraca miała być ukierunkowana na dziedziny: samorządność, kultura, sport i turystyka, a także gospodarka. Podczas spotkania tłumaczem był pan Stanisław Frankowski, który ma korzenie węgierskie i zasugerował, że odpowiednim miastem mógłby być Eger, z który miasto Przemyśl miało kontakty jeszcze w latach 60-tych. Konsul Kovacs obiecał, że nawiąże kontakt z władzami Egeru w sprawie podjęcia ewentualnej współpracy.

Delegacja z Egeru razem z Panem Burmistrzem przyjechała  do Przemyśla po raz pierwszy w dniu 28.02.2003. Miesiąc później do Egeru przyjechał Prezydent Miasta Przemyśla (27-28.03) celem omówienia  możliwości i kierunków przyszłej współpracy między miastami.

W dniach 10-13.07.2003 r. w Egerze gościła oficjalna delegacja władz miasta Przemyśla i w dniu 11 lipca 2003 r. została podpisana oficjalna umowa o współpracy partnerskiej między Prezydentem Miasta Przemyśla – p. Robertem Chomą i ówczesnym Burmistrzem Miasta Eger – Dr Nagy Imre.

W ramach współpracy z Egerem odbywa się szereg wzajemnych działań i spotkań  z zakresu kultury, edukacji, sportu, turystyki, wymiany zespołów artystycznych oraz wymiany młodzieży. Delegacje obydwu miast uczestniczą w obchodach ważniejszych świąt miejskich. Przemyśl był często partnerem w projektach Egeru, dofinansowywanych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

24.03.2007 r. – Przemyśl był pierwszym polskim miastem - organizatorem  Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zaraz po uchwaleniu przez parlamenty Polski i Węgier tego święta.

Stałą współpracę ze Szkołą Podstawową w Egerze prowadzi Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu/ obecnie w strukturach Szkoły Podstawowej Nr 4. - współpraca w ramach wspólnych projektów międzynarodowych: Comenius i Erasmus.

- I Liceum Ogólnokształcące, które prowadzi współpracę z „Dobo Istvan Gymnazium” w Egerze;

- Cyklicznie odbywają się turnieje koszykówki organizowane przez Podkarpacki Związek Koszykówki/ Oddział w Przemyślu – p. Błażkowski, w których biorą udział drużyny z Egeru;

Zostało powołane do życia Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Węgierskiej im. Obrońców Twierdzy Przemyśl, którego Prezesem jest Stanisław Frankowski, a jest z nami na sali dr Piotra Kosiorowskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia

09.2016 – uroczystości odsłonięcia pomnika figur: ułana 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaka” oraz węgierskiego huzara z okresu Wielkiej Wojny.

- 2017 r. - konferencja „Europa Karpat” – udział Zastępcy Burmistrza Egeru

Często gościmy turystów z Węgier w Przemyślu, a mieszkańcy Przemyśla jeżdżą do Egeru na urlopy.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-06-2018 15:20
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 20-06-2018 15:43